Twitter

ŞEKER İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

Nişasta bazlı şeker üretiminde kota artışı yüzde 25 ile sınırlı tutulurken, şeker pancarında düşük verimlilik nedeniyle şeker sıkıntısı için tekrardan ithalat yapılacak. Şeker ihtiyacının karşılanması amacıyla açılan tarife kontenjanı kapsamında AB'den şeker ithalatı için başvurular 15 gün içinde alınacak.

Ekonomi Bakanlığı'nın Avrupa Birliği Menşeli Şeker İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Kalan Kısmının Dağıtımına İlişkin Tebliğ, 18 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlandı.

Tebliğ ile 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca Avrupa Birliği menşeli 1701.99 gümrük tarife pozisyonunda yer alan şeker ithalatında açılan tarife kontenjanının kalan kısmının dağıtımına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Avrupa Birliği menşeli şeker ithalatında 2016 yılı için açılan tarife kontenjanının 21/5/2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca dağıtımından kalan kısmı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü öncelikli olmak üzere şeker pancarından şeker üreten firmalara tahsis edilecek.

Söz konusu Tebliğde 80 bin tonluk tarife kontenjanı açılmıştı.

Tarife kontenjanı tahsisatı için başvurular

Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunabilecek nitelikteki firmaların, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde, tahsisatı talep edilen tarife kontenjanı kapsamı ürüne ilişkin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ile miktarı da belirtilmek suretiyle yazılı olarak Bakanlığa müracaat etmeleri gerekiyor.

Tebliğde yer almayan hususlarda 21/5/2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ, Ekonomi Bakanı tarafından yürütülecek.

 

Tarımsal Pazarlama
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK