Twitter

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI DESTEK BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Ülke genelinde kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), kırsal alanlarda etkinlikleri artırarak yerel kalkınma kapasitesini oluşturmayı hedefliyor.

Bu program, doğal kaynakları ve çevre koruma prensiplerini gözeterek kırsal alanlardaki gelir düzeyini yükseltmeyi, tarımsal üretimi ve tarım tabanlı sanayi entegrasyonunu sağlamayı, tarımsal pazarlama altyapısını geliştirmeyi ve kırsalda alternatif gelir kaynaklarını oluşturmayı amaçlamaktadır.

Program Kapsamında Hibe Fırsatları

Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar için belirlenen hibeye esas proje tutarı üst limiti, farklı başvuru kategorilerinde şu şekildedir: yeni tesis niteliğindeki başvurularda 14 milyon lira, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda 12 milyon lira, kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda ise 10 milyon lira olarak belirlenmiştir.

Kırsal ekonomik altyapı yatırımları için uygulanan hibe esas proje tutarı üst limiti ise 3 milyon lira olarak devam etmekte olup, bu projeler için %50 hibe sağlanmaktadır.

Öncelikli Gruplar ve Başvuru Detayları

Program kapsamında kadınlara, gençlere, tarımsal amaçlı örgütlere ve aile işletmelerine ilave puanlar verilmekte; ayrıca tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yatırım yapanlara ile kırsalda ikamet eden yatırımcılara öncelik tanınmaktadır.

Destek başvuruları, Bakanlık tarafından sağlanan internet portalı üzerinden 19 Şubat tarihine kadar kabul edilecektir.

Proje Konuları ve Hedeflenen Alanlar

KKYDP kapsamındaki projeler arasında şu başlıklar bulunmaktadır:

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar
 • Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar
 • Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları
 • Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 • Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar
 • El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar
 • İpek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar
 • Tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları
 • Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar
 • Yenilenebilir enerji.
tarim.gov.tr
 • Site Yorumları
 • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.