Twitter

BEYAZ ENERJİ

Tarımda beyaz enerjiden yararlanma uygulamaları her geçen gün artmaktadır. Aslında tarımın çevreye yaptığı baskıları azaltmanın bir yolu da, tarımda fosil kaynaklı enerji kullanımını azaltmaktır.

Tarımda beyaz enerjiden yararlanma uygulamaları her geçen gün artmaktadır. Aslında tarımın çevreye yaptığı baskıları azaltmanın bir yolu da, tarımda fosil kaynaklı enerji kullanımını azaltmaktır. Bu doğrultuda Tarım Bakanlığı, güneş, rüzgar ve benzeri beyaz enerji kullanan tarımsal yatırımlara önemli destekler vermektedir.

Tarımsal ürünlerin işlenmesiyle ilgili tesislerden, depolamaya kadar farklı projeleri sürekli destekleyen devlet, fosil enerjide dışa bağımlılığı da azaltmanın yollarını aramaktadır. Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar ve tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi üretim tesislerine belli aralıklarla hibe desteği verilmektedir.

Aslında birçok alanda kamu desteklerine de gerek duymadan beyaz enerji yatırımlarına ağırlık vermekte yarar vardır. Ülkemizde mazot başta olmak üzere diğer enerji kaynakları oldukça pahalıdır. Dolayısıyla, rüzgâr ve güneş enerjisine yapılan tarımsal amaçlı yatırımlar kısa sürede kendini amorti edecektir.

Öteden beri tarıma yapılan desteklemeler, üreticimizi yeni alet ekipman ve donanımlara yönlendirirken, aslında küçük çiftçimizin çok fazla işine yaramamaktadır. Türkiye çoğunlukla 50-60 dekar arazisi olan küçük işletmelerden oluşan bir tarımsal yapıya sahiptir. İşletmeler miras hukuku ve beraberinde bireylerin arazi paylaşımında gösterdikleri davranışlar nedeniyle sürekli küçülmektedir. Dolayısıyla yatırım güçleri de buna bağlı olarak azalmaktadır. Bu meyanda destekleme takvimine bağlı kalmadan da desteklemelerin uygun görülen işletmeler için işletilmesinde yarar vardır.

Sera tesislerinden, sulamaya kadar çok geniş bir alanda alternatif enerji kaynaklarından yararlanma şansı vardır. Küçük biyogaz sistemlerinin geliştirilmesi ve hayvancılık atıklarının enerji kaynağı olarak kullanılması, hem çevreye önemli katkılar sağlayacağı gibi, hem de işletmenin enerji giderlerini azaltacak niteliktedir. Özellikle güneş enerjisi ve buna bağlı donanımların geliştirilmesi, enerji giderlerinin yoğun olduğu yaz aylarında önemli tasarruflar sağlayacaktır.

Ağılların önemli bir kısmı enerji hatlarından uzakta bulunmaktadır. Bu işletmelerde gerek güneş, gerekse rüzgâr enerjisinden yararlanmak üzere sürekli enerji temin eden sistemler kurmak mümkündür.

Sebze ve meyve tarımı yapılan alanlarda akaryakıta dayalı sulamalar, üretim maliyetini ciddi bir şekilde artırmaktadır. Bu anlamda beyaz enerji kaynaklarından yararlanmak üretim maliyetini azaltabilir.

Artan mazot fiyatları çiftçimizin en önemli masrafı haline gelmiştir. Arazi başına verilen küçük destekler pek bir işe yaramamaktadır. Mazot giderlerini azaltmakta beyaz enerjiden yararlanma yatırımlarının daha fazla desteklenmesinde yarar vardır. Özellikle enerjide dışa bağımlılık da dikkate alınırsa, temiz enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar daha milli olarak değerlendirilebilir.

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK