Twitter

AFRİKARYUM

Üniversitemizin ortak olduğu Apiterapi konulu Avrupa Birliği projesi çerçevesinde yapılan yoğun toplatıların arasında, ev sahibi Wroclaw Çevre ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı, aynı zamanda Zooteknist olan Doç.Dr. Bar

Dünyanın hemen bütün bölgelerinden, özellikle Afrika'dan getirilen hayvanların hemen tamamı vardı. Hayvanlar için uygun yaşam alanları oluşturulmuş.

Yaklaşık 330 dekar alana kurulmuş tesis, Wroclaw'a gelen herkes tarafından ziyaret ediliyor. İklimlendirmenin çoğunluğu Afrika kıtasının tropikal bölgelerine düzenlenmiş. Bütün kara ve deniz hayvanları kendi orijinlerindeki havada yaşam sürüyorlar.

Çocukların en çok ziyaret ettikleri hayvanlardan biri Alpaka. Güney Amerika kökenli yünü ve eti için yetiştirilen evcil bir hayvan. Yabanisi olmamakla birlikte, çocukların çok ilgisini çektiği için getirilmiş.

Ekvador, Bolivya, Peru ve Şili'deki And Dağları'nın eteklerinde, deniz seviyesinden 4 000 metrelerde yetiştirilen Alpaka, hayvanat bahçesinde çocuklarla çok kolay iletişim kuruyor. Afrika, güney Avrupa ve güney ve güney-batı Asya'da bulunan, göl, lagün ve nehir deltalarında doğal olarak yaşayan flamingolar da parkta çok ilgi gören kuşlardan. Afrika penguenleri oldukça geniş bir alanda yaşamlarını sürdürüyorlar. Namibya'dan getirilen penguenler büyük ilgi görüyor.

Ülkemizde İstanbul ve Eskişehir'de de bulunan denizel canlılar da Afrikaryumun önemli görsel sunularından biri olarak biliniyor. Vatozlardan tutun da köpek balıklarına kadar hemen bütün balık türleri yer alıyor akvaryum kısmında.

Afrika'nın farklı bölgelerinden getirilen ve özel olarak oluşturulan yaşam ortamları, havuzlar, içerisinde oluşturulan ekosistemler, yemleme düzeni ve saatleri büyük bir zenginlik olarak ortaya çıkıyor. Aynı sistem içerisinde, planktonla beslenenler, et oburlar ve daha üst etçiller uyum içerisinde kendini sürdürebiliyor. Bir yerde bilim insanlarının oluşturdukları mükemmel bir sistem.

Kara hayvanları için oluşturulan ekosistemlerin önemli bir kısmı, kapalı. İklimlendirme yönetimi tropikal şartlara göre oluşturulmuş. Gece ve gündüz ritmi de benzer şekilde sürdürülüyor. Hemen bütün canlı türler yavrulayabiliyor, çoğalabiliyor ve neslini sürdürebiliyor. Bu sistem hayvanat bahçelerinden son derece farklı. Hayvanat bahçelerinin çoğunda, hayvanlar getirilir, sadece bakım ve beslemelerine ağırlık verilir. Oysa yaşam ortamı olarak tanımlanan habitat, canlıların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmalıdır ve Afrikaryumda bunu başarmışlar.

Boa yılanlarından bukalemunlara kadar hemen bütün sürüngenler, yaşlı, genç ve yavru nesilleriyle bulunuyorlar. Görselin ötesinde yaşam ortamlarına sahipler. Karasal ve sucul ekosistemleri ortak kullanan deniz aslanı, fok, gergedan gibi türler için de ortamlar var. Elbette aslan, kaplan, çıta, zürafa gibi Afrika yerlileri de var ama bunlar birbirinden ayrılmış. Deniz ekosisteminden oldukça farklı ortamdalar.

Masrafı mı? Tesis ettikten sonra kendini çok rahat döndürüyor. Aynı zamanda bütün okulların en önemli eğitim ve uygulama alanlarından biri.    

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK