Twitter

NİTRA ÜNİVERSİTESİ

Apihealth projesi çerçevesinde bulunduğumuz Slovakya'nın Nitra kentinde Avrupa'nın en büyük tarım üniversitesini tanıdık.

Slovakya 5 milyon nüfuslu küçük bir ülke. Nitra da 90 bin nüfuslu küçük bir şehir. İki üniversite var şehirde. Tarım üniversitesi, geniş kampus ve araştırma alanlarıyla büyük üniversitelerle yarışıyor. Nitra Tarım Üniversitesi, 1952 yılında kurulmuş olup, Slovakya'da tarımın merkezi olarak gösterilen Nitra'da eğitim öğretime devam etmektedir. Kurulduğundan bu yana insan aktivitesinin öncelikleri ile Slovakya'da tarımsal eğitim, araştırma ve geliştirme merkezi olması; çevre koruma, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu, sağlıklı gıda üretimi için yeterli üretim alanında kendini geliştirmeye çalışmaktadır. Nitra Tarım Üniversitesi, altı fakültede sadece tarım alanında değil, tarıma destek olarak kabul edilen biyoloji, ekonomi ve teknik bilimler alanlarında geniş kapsamlı çalışma imkanlarına sahip bulunmaktadır. Tarımın hemen bütün boyutlarında eğitim veren Nitra Tarım Üniversitesi, 38 farklı bölümde lisans, 31 farklı bilim dalında yüksek lisans, 22 farklı bilim dalında doktora eğitimlerine devam etmektedir. Üniversitede Sürekli Eğitim Merkezi eliyle yaşam boyu eğitim sistemleri de uygulanmaktadır. Üniversitenin ilginç özelliklerinden biri, öğrenci sayısını sabit tutmasıdır. Bölüm ve programlarıyla birlikte 56 lisans ve önlisans programında yaklaşık 10 bin öğrenci eğitim görmektedir. Lisans diploması alan öğrencilerin çoğunluğu yüksek lisansa devam etmektedir. Gerek yüksek, gerekse doktora çalışmalarında tarımsal üretim ve kaliteli gıda üretiminin sürdürülebilirliği alanlarına odaklı araştırmalar verilmektedir. Tarımsal Mücadele ve Gıda Kaynakları, Biyoteknoloji ve Gıda Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler, Avrupa Çalışmaları ve Bölgesel Gelişme. Bahçe Bitkileri ve Peyzaj Mühendisliği ile Mühendislik Fakültesi olmak üzere 6 fakültede 38 bölüm bulunmaktadır. Bölümlerin çoğunda yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. Üniversitenin 21 bin dekar arazisi bulunmaktadır. Bu arazinin yarıya yakını işlenmekte, araştırma alanları dışında kalan arazilerde bitkisel üretim yapılmaktadır. Hububat üretimi başta olmak üzere, şeker pancarı, ayçiçeği, kanola ve yem bitkileri yetiştiriciliği önde gelmektedir. Bağcılık, meyvecilik, peyzaj mimarlığı alanlarında geniş araştırma ve üretim alanları bulunmaktadır. Üniversitenin hayvan varlığı kayda değer düzeyde bulunmaktadır. 350 sağmal inekle günde 10 ton süt üretilmektedir. Besi sığırcılığı, domuz yetiştiriciliği, yumurta tavukçuluğu, at yetiştiriciliği yanında eğitim öğretim amaçlı hayvanat bahçesi bulunmaktadır. Nitra Tarım Üniversitesi, Kazakistan, Kırgızistan, Irak, Suriye, Endonezya, Çin ve Ukrayna'dan bazı üniversitelerle ortak çalışmalar yürütmektedir. Tarım üniversiteleri, dünyada çok yaygın değildir. Türkiye'de tarım odaklı sadece bir özel üniversite bulunmaktadır. Avrupa'nın ortasında bulunan Nitra Tarım Üniversitesi, dünyanın dört bir tarafından gelen öğrencilere cüzi harçlarla eğitim vermekte, laboratuvar ve uygulama alanlarıyla tarımsal eğitimde ideal imkanlar sunmaktadır. 

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK