Twitter

TARIMSAL BECERİLER

İş bilemin kılıç kuşananın diye bir atasözümüz vardır. Hemen her sektörde yenilenme ve farklılaşma kazancı geliştirmektedir.

Dolayısıyla tarımsal üretimde de işlerin sadece üretmekten ibaret olmaması gerekmektedir. Üretimi ve ürünleri çeşitlendirmek, üretici gelirlerini artıracaktır. Tarımsal becerilerin geliştirilmesi ve kırsal kesimde gençlerin istihdamının artırılması konulu Avrupa Birliği projesinin ilk toplantısı oldukça verimli geçti. Proje kapsamında yapılacaklar hemen bütün detaylarıyla tartışıldı. Berlin Teknik Üniversitesi Ziraat Fakültesinde gerçekleştirilen toplantıya, üniversitemiz Ziraat Fakültesinden proje koordinatörü Prof.Dr. Kemal Çelik ve Doç.Dr. Engin Gür ile birlikte katıldık. Toplantıya katılan proje ortakları, Romanya, Polonya, Slovakya, İspanya ve ev sahibi Almanya ülkelerinin işsizlik oranlarını detaylı bir şekilde istatistiklerle anlattılar.

Türkiye'de ve Avrupa Birliği ülkelerinde kırsal kesimde ülke ortalamalarına göre işsizlik rakamları çok daha yüksek görünüyor. Almanya'nın birçok eyaletinde ortalama işsizlik % 3'lerde görünürken, kırsal kesimdeki işsizlik oranları bu rakamların iki katına yaklaşıyor. Romanya'da 300 bin civarında olan işsiz sayısının yarıya yakını tarımsal kesimde bulunuyor. İşsizlik rakamlarında dikkat çeken önemli detaylardan birisi de, işsizlik oranlarının genç kesimde çok daha yüksek olması.

Kırsal kesimde, doğayla iç içe, daha sakin ve daha ucuz yaşam imkânları bulunmasına rağmen işsizliğin yüksek olması nedeniyle, göçün artmasının gıda güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturduğu da ayan beyan görünüyor. Tarımsal üretim yapan nüfusun sürekli yaşlanması, üretimin azalmasıyla sonuçlanıyor. Daha az alan işleniyor.

Gıda üretiminin sürekliliği açısından kırsal kesimde genç nüfusa yeni beceriler edindirmek ve yeni iş kaynakları oluşturmak gerekiyor. Bu kapsamda öncelikle kırsal kesimde işsiz olan gençlerin eğitim durumlarından, kişisel becerilerine kadar hemen bütün özelliklerini belirlemek ve yenilikçi sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesi önem arz ediyor. Genç nüfusa yeni beceriler kazandırmak, yeni üretim alanları oluşturmak bu projenin özdeğini oluşturuyor. Klasik olarak süt sığırcılığı ile geçimini sağlayan bir işletmede, gençlerin daha teknik bilgilerle donatılması, verimliliğin ve karlılığın artırılması yanında, ürünün işlenmesiyle katma değerin artırılması, kırsal kesimde gençlerin istihdamının artırılması açısından önemli görünüyor.

Butik üretim kollarında gençlerin eğitilmesi, yöreye özgü özel ürünler üretilmesi yeni kazanç kapıları olarak görünüyor. Arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve paketlenmesinden, tıbbi bitkiler yetiştiriciliği, işlenmesi, paketlenmesi ve pazara sunulması alanlarında yeni becerilerle gençlerin tarımda istihdamını arttırmak mümkün. Bu alanlarda yayım kuruluşları kadar, eğitim kurumlarının da görev alması gerekiyor. Yaşanabilir, kazanan köyler oluşturmak, gençlerin tarımda istihdamıyla mümkün. Bunun için yeni tarımsal becerilere ihtiyaç var. Klasik üretim sistemleri mevcut haliyle kendini sürdürmekte zorlanıyor. Neticede, gıda üretiminin sürdürülebilirliği, gençlerin yeni becerilerle daha fazla gelir elde etmelerine bağlı görünüyor.  

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK