Uygulama
Twitter

HOBİ BAHÇELERİ

Bütün şehirlerimiz ciddi göçler alıyor. Köyler adeta boşalıyor. Çanakkale son on yılda Üniversitenin öğrenci sayısının artmasına bağlı olarak çok büyüdü. Çok daha büyüyeceği şimdiden görünüyor. Köylülerimizin şehirli olması ve toprakla uğraşma isteği, sadece köylülerimize has bir duygu değil elbette. Kökenden şehirli olanlarımız da toprakla bitkiyle uğraşmayı sever. Çanakkale buna çok uygun. Hatta İstanbul gibi büyük metropollerden gelip mücavir alanlarda çok sayıda tarla ve bahçe satın alan vatandaşlarımız var.

Belediye organizasyonuyla İzmir'de ve bazı şehirlerimizde olduğu gibi veya özel sektör maharetiyle ilin mücavir alanlarına hobi bahçeleri kurulabilir. Bunun için çok da masrafa gerek yoktur. Sadece sulama altyapısı düzenlense yeterlidir. Bunun için şehir şebeke suyundan yararlanılabileceği gibi, Atikhisar barajından özel olarak sulama suyu getirilebilir. 50 metrekareden 150 metrekareye kadar bahçeler oluşturularak, şehir sakinlerine kiraya verilebilir. Su ve elektrik çekmek suretiyle yüzlerce hobi bahçesi ortaya çıkarılabilir. Hobi bahçeleri için yapılacak yatırımlar çok kısa sürede karşılanabilir ve sürekli gelir getiren yapılar haline dönüştürülebilir.

İlk etapta hobi bahçeleri için yapılacak iş, yıllık sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliğine tahsis amaçlı yıllık kiraya verilen alanların oluşturulmasıdır. İkinci olarak uzun süreli tahsisi düşünülen alanların yaratılmasıdır.

Farklı büyüklükteki bahçelerin bir örnek çitleri çekildikten sonra, standart bahçe kulübeleri de konarak elektrik ve suyu çekilerek isteyenlerine kiraya verilebilir. Değişik yerlerde örnekleri olsa da, Çanakkale için özgün bir bahçe alanı yaratılabilir. Alanların metrekare üzerinden kiraları belirlenerek hem yazlık hem de kışlık sebzelerin yetiştirilebileceği sezonlar itibariyle kiralanmasında yarar vardır. Çanakkale hobi bahçesi kullanım potansiyeli 5000'in üzerindedir. Birçoğunun bağ evi veya yakında toprakla işi olduğu düşünülse dahi yakın alanlarda tesis edilecek hobi bahçeleri büyük talep alacaktır. Hobi bahçeleri beraberinde aile çay bahçelerini ve dinlence mekânlarını da getirecektir. Bu amaçla tarımla ilgili sivil toplum örgütleri de girişimde bulunabilir. Aynı şekilde şehir mücavir alanında arazi sahipleri de arazilerini bu amaçla değerlendirebilirler. Önemli olan düzenli ve disiplinli kurumsallaşmış hobi bahçelerini oluşturmaktır. Ortalama 100 metrekarelik alanlarda makine kullanmaya da gerek olmamaktadır.

Havaalanı etrafında, Karacaören'de veya Sarıçay boyunda hafta sonlarını geçirecek bahçelerin tesis edilmesi, özellikle sonradan şehirli olanlar için bulunmaz alanlardır. Zaten, birçok yerde, kanal kenarlarında üç beş metrekarelik yerlerde iki marul, üç soğan yetiştirenlerimiz yok mu?

Harun Baytekin

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK