Twitter

GÜMRÜK VERGİSİ

Gümrük vergisi kelime anlamı olarak bir ülkeye giren ithal mallardan veya bir ülkeden çıkan ihraç mallardan alınan vergilerdir olarak tanımlanmaktadır.

Gümrük vergileri, genellikle ithal mallara uygulanmakta ve değer ya da fiziksel miktar üzerinden alınmaktadır. Yerli üretimi korumak için alınanlar ve devlete gelir sağlamak için alınanlar olarak da ikiye ayrılmaktadır.

Epeydir Ekonomi Bakanlığı, tarımla çok daha fazla ilgilenmeye başladı. Enflasyonu artıran tarım ürünlerini sıralayıp durdular. Oysa tarla ile tezgâh arasındaki uçuruma ne yazık ki dokunmak akıllarına hiç gelmedi. Tarlada kazandıran paha gören bütün malların üretimi artar. Fiyatları düşürdüğünüz yerde üretilen mal masrafları karşılamadığı için daha az ekilir, bakılır üretilir. Bunu adları gibi bildikleri halde, Pazar fiyatlarını düşürmek için sürekli ithal yoluna gidilmesi yerli üreticiyi mağdur etmekten öteye gitmez.

Geçenlerde Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, enflasyon artışına neden olarak gösterilen ekmek, kırmızı et, beyaz et ve yumurta fiyatlarına doğrudan ya da dolaylı etki edecek buğday, arpa ve mısır ile kesimlik canlı hayvan ve karkas sığır etinde uygulanan gümrük vergilerinin düşürüldüğü ve böylece iç piyasada yaşanabilecek fiyat artışlarının önüne geçileceği bildirildi. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından 2017 yılı için enflasyonda gözlemlenen risklerin ciddiyetini koruduğu, özellikle işlenmemiş gıdada yaşanan fiyat artışlarının enflasyon hedeflerinde yaşanan sapmanın en önemli unsurlarından biri olduğunun açıkça ortaya konulduğu ifade edildi.

Anılan komitenin öncelikle üzerinde durduğu ve enflasyon artışına önemli oranda katkı sağlayan ekmek, kırmızı et, beyaz et ve yumurta fiyatlarına doğrudan ya da dolaylı etki edecek buğday, arpa ve mısır ile kesimlik canlı hayvan ve karkas sığır etinde uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesi hakkında hazırlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar'a ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Diğer bir deyişle, gıda üretim maliyetlerindeki artış, mazot, gübre, ilaç gibi kalemlerde meydana gelen artışların gıda fiyatlarını artıran önemli unsurlar olduğu da bilinseydi de, özellikle mazotta, çiftçinin kullandığı mazotta indirime gidilseydi, tarla ile tezgâh arasındaki fark da bir miktar olsun kapanırdı.

Et fiyatlarındaki artışın elbette hayvan besleme maliyetlerindeki artıştan kaynaklandığı bir gerçektir. Ancak arz açığı da fiyat artışlarında önemli bir etkendir. Fasulye ve nohut fiyatlarında yaşanan artışlarında olduğu gibi, gümrük vergilerinde indirim yoluna gidilmesi, üretimi etkileyecek niteliktedir. Bugün uluslar arası borsalarda, her ne kadar gıda fiyatlarında artış görülse de, buğday 45 kuruş, mısır 35 kuruştan işlem görmektedir. Her halükarda, nakliye ve gümrükleme işlemleriyle birlikte, iç piyasada oluşan fiyatların altında bir fiyatla gelecektir. Buğday, arpa ve mısır gibi en fazla üreticinin bulunduğu ülkemizde, gümrük vergilerinin indirilmesi, üreticinin doğrudan haksız rekabete maruz kalması anlamı taşımaktadır. Bu uygulama ile devlet gümrük gelirlerinden olurken, üreticisinin de zarar görmesi, iki kere zarar anlamına gelmektedir. 

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK