Twitter

ZEYTİNYAĞI İLE İLGİLİ PAZARLAMAYA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Zeytin hasadı sezonunun açılması, zeytinyağının pazara ve borsalara düşmesi ile fiyatlar da geriledi.Bazı borsalarda 8 TL üzerinden zeytinyağı satıldığına tanık olmaktayız.Bunun en önemli nedenleri arasında UZZK'nın zeytinyağı sanayicilerinin elinde

Dökme zeytinyağı üretimi ve ihracatının hala sürdürüğü bir gerçektir.Bu durum da sanayiciye yaramakta,üreticinin zarar etmesine neden olmaktadır.Ülkemizde ambalajlama ve markalı üretim hala yeterli düzeyde değildir. Zeytinyağı ambalajlı ve markalı ihracatının arttırılması ve sürekli pazarların elde edilmesi, ancak AB ülkeleri ile eşit koşullarda rekabet ile mümkündür. Bunun için de ihracata yönelik zeytinyağı üretimi desteklemesi modeli geliştirilmelidir.

Türkiye için 15- 20 bin ton civarında satılan markalı ve ambalajlı zeytinyağı miktarı yetersizdir.

Üreticinin desteklenmesi yanında zeytinyağı ihracatının artırılması için desteklemeler geliştirilmelidir. Türk zeytinyağı imajı oluşturulmasına yönelik tanıtım çalışmaları desteklenmelidir.

Özellikle Yunanistan, İtalya,İspanya örneklerinde olduğu gibi "Türk zeytinyağı" imajı geliştirilmelidir.

Bunun yanında Türk insanının sağlığı gereği ülkemiz zeytinyağı tüketimi düşüktür.

Zeytinyağı tüketimi üretim bölgelerindeki alışkanlık ile sınırlı bir hale gelmişken son yıllarda tüketimin arttırılmasına yönelik girişim ve tanıtımlar sonucunda, zeytinyağı tüketiminde artış eğilimi bulunduğu görülmektedir.

Bu artış zeytinyağı tüketim sorununun çözüldüğü anlamına gelmemektedir. Zeytinyağı kullanma alışkanlığı olmayan tüketici kesimin, fiyat hareketleri karşısında zeytinyağından vazgeçerek çiçek yağı gibi doymuş yağ çeşitlerine yönelebilmektedir.

Zeytinyağının en önde gelen sorunlarından birisi de tağşişdir. Bu nedenle, piyasa düzenli olarak takip edilerek, tağşişli yağ üretim ve satışı engellenmelidir. Tağşişli yağla ilgili kamu denetimleri ve cezalar artırılarak etkin hale getirilmelidir.

Tarımda ayakta kalabilen ve gelecekte daha da yükselecek tek ürün olan zeytinyağının tanıtımına, tüketiminin arttırılmasına, iç ve dış pazarın genişletilmesine yönelik olarak kamu destekli çalışma grubu oluşturulmalıdır.

Stratejik bir ürün olması nedeniyle zeytinyağının prim sistemi, dekar ve fatura veya başka ve yeni adlar altında desteklenmesine devam edilmelidir.

Devletçe ödenecek prim miktarı üretici tarafından önceden bilinmeli ve süreklilik arz etmelidir. Kayıtlı ekonomiye geçişi sağlayarak kaynağını kendi içinden yaratan prim, hazineye ilave yük olarak görülmemeli, yeterli miktarda olmalı ve zamanında ödenmelidir. 

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK