Twitter

SİLAJIN HAYVANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Silaj, yeşil ve suca zengin yemlerin havasız ortamda süt asidi bakterileri yardımıyla fermantasyona uğratılarak, yani ekşitilerek saklanmasına silolama, bu işlem sonucu elde edilen yeme de silo yemi veya silaj denir.

Yurdumuzda çayır- mera alanlarımız aşırı ve ağır otlatmalar nedeniyle hayvanlarımızı beslemekten uzak, yem bitkisi üretim alanlarımız da yetersizdir. Ayrıca sulanır alanlarda endüstri bitkileri ve yüksek verimli hububat çeşitleri üretimi, hayvanlar için kaliteli kaba yem üretimini sınırlamaktadır. Son yıllarda yurt dışından yapılan ithalatlarla, hayvancılığa verilen önem ve teşviklerle sayıları önemli boyutlara ulaşan kültür ırkı ve melezi hayvanların beslenmesi için giderek artan oranda kaliteli, bol ve ucuz kaba yemlere ihtiyaç vardır.

Bu yüzden kısa sürede ihtiyaç duyulan kaliteli, bol ve ucuz kaba yem açığını kapatabilecek tek çare silo yemleridir. Diğer bir deyimle; silajsız hayvancılık düşünülmemelidir.

SİLAJ YAPMANIN YARARLARI 

 •  Yeşil ve sulu yemlerin bulunmadığı dönemlerde hayvanların sulu yem ihtiyacını karşılar.
 • Silolama ile güneşte ot kurutma yöntemlerine göre çok daha az besin maddesi kaybı olmaktadır.
 • Ot depolama sorununu ve depo masraflarını en aza indirir.
 • Silajlık bitkiler tarlayı erken boşaltır, diğer ürünlerin ekimi için uygun zaman kalır.
 • Hububat sonrası veya pamuk öncesi yetiştirilen silajlık bitkiler araziden ana ürün yanında değerli hayvan yemi elde edilmesini sağlar.
 • Silo yemleri açılmadıkça yıllarca bozulmadan kalır ve kaba yemin bulunmadığı dönemlerde yetiştiricinin kurtarıcısı olur.
 • Yeşil yemlerin açıkta kurutulamadığı zamanlarda bu yemlerden azami yararlanmayı sağlar.
 • Kuruduğu zaman sertleşerek hayvanların severek tüketemeyeceği birçok bitki veya bitki kısımları silolandığında hayvanlar tarafından sevilerek tüketilebilir.
 • Silo yemleri aynı alandan elde edilen kuru ota göre üçte bir oranında daha az hacim kaplar.
 • Saman ve kuru ot yığınlarında sıkça görülen yanarak yok olma tehlikesi silaj için söz konusu değildir.
 • Yabancı ot tohumları silo içerisinde ölür, gübre ile tekrar tarlaya taşınıp zararlı olma özelliğini kaybeder.
 • Kabızlığı önleyici, laksatif yani yumuşatıcı özelliğe sahiptir. Vitaminlerce zengin olup, sindirilme derecesi yüksektir.
 • Mekanizasyona uygundur.
 • En önemlisi, diğer yemlere göre çok daha ucuza mal olur.
 • Silaj Yapım Aşamaları Silajlık biçim dönemine ulaşan bir yem bitkisi silaja hazır demektir. Özellikle mısır ve sorgum gibi sulanan bitkilerin silajında, tarlalardaki biçime engel olacak sulama setleri bozulup, düzlenerek tarla biçime hazır hale getirilir.
 • Silaja başlamadan önce sabit beton silomuz varsa içi iyice temizlenip varsa çatlaklar sıvanarak kapatılır. Silaj yapılacak yere 3,5 - 4 m genişliğinde ve boyu yapacağımız silajın büyüklüğüne bağlı bir uzunlukta 5 - 10 cm kalınlığında sap-saman serilir.
 • Saman silajın toprakla temasını önler. Yere ayrıca bir naylon örtü sermeye gerek yoktur. Römorkların 2 dingilli, 4 tekerlekli, ilave yan kapak veya ince delikli tel kafesle çevrili olmasına dikkat edilmelidir.
 • Biçilen silajlık bitkilerle dolu römorklar ayrı bir traktörün arkasına bağlanarak silaj yapılacak yere (siloya) götürülür ve boşaltılır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Silaj, hayvan barınaklarına yakın tarafından açılmalıdır. Günlük olarak hayvanlara verilecek miktar tespit edilmeli, bu miktar alındıktan sonra silaj yüzeyi tekrar kapatılmalıdır. Ancak bu kapama silajı bozulmadan kurtarmaz. Sadece yağışlarda ıslanmaktan ve güneşte kurumaktan korur.

Silajın açık yüzeyinden her gün en az 25-30 cm kalınlığında silaj alınmalıdır. Aksi takdirde uzun süre hava ile temas eden yüzeyde kızışma ve bozulma olur. Bu sebeple silaj yığının eni ve yüksekliği işletmenin hayvan kapasitesine göre uygun ölçülerde tespit edilmelidir. Silajdan en fazla iki günlük silaj ihtiyacından fazlası çıkarılmamalıdır. Çünkü iki günden sonra silaj kararır ve bozulmaya başlar.

Silaj pis kokulu, küflü, koyu kahverenginde ise hayvanlara kesinlikle yedirilmemelidir. Her çeşit bozuk, küflü yemi yiyen hayvanda sindirim bozukluğu, meme hastalığı, tırnak hastalığı ve yavru atma gibi problemlerin olabileceği unutulmamalıdır. Bozuk-küflü yemi yiyen hayvanın etine ve sütüne geçen toksinlerin insan sağlığı için de tehlike oluşturduğu bilinmelidir.

Tarim.gov.tr
 • Site Yorumları
 • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK