Twitter

MODERN SERA UYGULAMALARI

Seralar, iklimin elverişli olmadığı dönemlerde bitkilerin yetişme koşullarını yüksek düzeyde tutarak, mevsimleri dışında da yetişmesine uygun ortamın sağlandığı, ısı, ışık, nem ve hava hareketleri gibi etmenlerin kontrol alınabildiği yapılar olarak bilinmektedir.

Günümüzde geleneksel seracılıktan farklı olarak geliştirilen modern seracılık, ileri teknolojinin kullanılarak mahsulden kaliteli ve yüksek verim elde edilmesini sağlamaktadır. Geleneksel seracılık ile kıyaslandığında, modern seracılığın tercih edilmesinde en önemli unsurlardan biri de topraksız tarım ile yıl boyunca gerçekleştirilen üretim olmasıdır.

Seralar içerisine kurulan otomasyon sistemi iklimlendirme kontrolü sağlanmaktadır.  İklim kontrol cihazları ile ortamın sıcaklığı ve nemi ölçülmektedir. Ölçülen değerler sıcaklık ve nem değerlerine göre kontrol edilmekte ve seradaki ısıtıcı, soğutucu, pencereler ve sisleme sistemleri incelenmektedir.

Akıllı sera olarak tabir edilen seralarda, gelişmiş sensör ağları ile gerçek zamanlı ölçüm yapabilen, verileri saklayabilen ve dış hava koşullarındaki değişime göre enerji tasarrufu sağlayan, bitkinin kök bölgesindeki ihtiyacına göre gübre ve su tasarrufu yapacak şekilde karar verebilen, bitki gelişimi ile birlikte hastalık ve zararlı kontrolü yapılmaktadır.

Yapılan bu yazılım ve sistemler sonucunda:

Üretimde kullanılan iş gücü, elektrik kullanımı, yakıt tüketimi, su ve gübre kullanımı azalırken iş gücü verimliliği artmıştır.

Ülkemizde ve uluslararası pazarlarda kullanılabilecek nitelikte farklı donanımlara sahip çok fonksiyonlu, kolay kurulabilen, akıllı sera kontrol sistem ve yazılımların geliştirilmesi yaygınlaşmıştır.

Tarim.com.tr
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.