Twitter

HAYVANDAN İNSANA BULAŞAN HASTALIKLARLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının iş birliğinde, hayvandan insana bulaşan ve "zoonotik" olarak isimlendirilen hastalıklara yönelik "Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı" hazırlandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe,  "zoonoz"ların "hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar" olarak tanımlandığını belirterek, zoonotik hastalıkların Türkiye'de ve bütün dünyada yaygın olarak görülen bir hastalık grubu olduğunu söyledi. Yeni tanımlanan enfeksiyon hastalıklarının önemli kısmının zoonoz karakterli olduğunu vurgulayan Meşe, "Zoonotik özellik taşıyan hastalıkların insanlara bulaşması; enfekte hayvana veya hayvansal ürünlere, hayvansal gıdalara, enfekte hayvanların ifrazatına, kanlarına veya diğer çıkartılarına, deri ve kürkleri gibi kontamine materyallerine doğrudan veya dolaylı temas sonucu olmaktadır" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde, farklı kurum ve sektörlerle iş birliği içinde Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi'nin kurulduğunu anlatan Meşe, Komite tarafından hazırlanan Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı 2019-2023'ün nihai hedefinin, Türkiye'de zoonotik hastalıkların yaygınlığını azaltarak toplumun yaşam kalitesini artırmak olduğunu ifade etti. Meşe, "Bu eylem planıyla başta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), kuduz, bruselloz, şarbon, tularemi, kist hidatik ve toksoplazmoz ve diğer zoonotik enfeksiyonlarla mücadelede yeni bir döneme giriyoruz" dedi.

ALT KURUL ÇALIŞMALARI VE EYLEM PLANI

Bu amaçla Zoonotik Hastalıklar Alt Kurulları oluşturulduğunu, bu kurulların oluşturulmasında Türkiye'nin öncelikli zoonotik hastalıklarının göz önünde bulundurulduğunu kaydeden Meşe, ilk çalışmada oluşturulan KKKA, Kuduz, Bruselloz, Şarbon, Tularemi, Kist Hidatik ve Toksoplazmoz ve Diğer Zoonotik Enfeksiyonlar Alt Kurullarının çalışmalarını tamamladığını ve 'Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı 2019-2023' ortaya konularak son şeklinin verildiğini kaydetti. Meşe, eylem planında, ülkemiz için halk sağlığı sorunu olan zoonotik hastalıklar ile yakın zamanda tehdit olabilecek zoonozlara öncelik verildiği bilgisini paylaştı.

ALTI AYLIK VERİLERLE İNCELENECEK

Eylem planının hedeflerinden birinin zoonotik hastalıklarla ilgili risk analizi yapılması, tehditlerin önceden belirlenmesi olduğuna işaret eden Meşe, "Bu nedenle Eylem Planı, yeni ortaya çıkabilecek veya mevcut hastalıkların halk sağlığı tehdidi oluşturma boyutuna gelmeden önlenmesi ve kontrolüne yönelik aktivitelerin ilave edilebileceği dinamik bir yapıya sahip. Eylem planı ile zoonotik hastalıkların kontrolü ve önlenmesi, toplumun zoonotik hastalıklar ve önlenmesi konusunda bilinçlendirilmesi, zoonotik hastalıklarla ilgili risk analizi yapılması ve tehditlerin önceden belirlenmesi, ülke çapında zoonotik hastalıklar tanı laboratuvarlarının geliştirilmesi ve etkinliğinin sağlanması, hastalıkların tedavisinin güncel tutulması ile izleme, değerlendirme, koordinasyon ve planlama yapılması hedeflenmektedir" diye konuştu.

EYLEM PLANININ DETAYLARI

Eylem planının devamında genel hedef ve stratejilere ulaşmak için hastalıklara özgü hazırlanan mevcut durum değerlendirme raporları, bruselloz, şarbon, tularemi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kuduz, kistik ekinokokkozis, toksoplazmoz ile diğer zoonotik enfeksiyonlar başlığı altında Batı Nil virüsü enfeksiyonu, Zika virüs hastalığı, dengue virüs enfeksiyonu, chikungunya ateşi, sarı humma, kutanöz leishmaniasis, visseral leishmaniasis, leptospiroz, hantavirüs enfeksiyonları, lyme hastalığı ve Q ateşinin kontrolüne yönelik geliştirilen hedef, strateji ve aktiviteler yer alıyor. Eylem planı 6 aylık ilerleme raporları ve yıllık raporlarla izlenecek. İzleme, değerlendirme ve koordinasyonu Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Zoonotik ve Vektörel Hastalıkları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak. (AA)

 

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.