tabit
Twitter

FINDIK`TA DALKIRAN İLE MÜCADELE!

Dalkıran erginlerinin dişileri 3-3,5 mm, erkekleri 2 mm uzunluktadır. Yarım küre görünüşündeki erkekler açık kestane renktedirler.

Dişilerin rengi erkeklerden daha koyudur. Larva ve pupalar 4-5 mm uzunlukta ve kirli beyaz renktedirler.

Zarar Şekli

Dalkıran zararlısının ergini, dalın gövdesine 2 mm genişliğinde bir delik açarak girer. Zararlı dal içinde enine ve boyuna galeriler açarak, fındık dallarının kurumasına, zamanla da bahçelerin tamamen elden çıkmasına neden olur.

Mücadelesi

Dalkıran zararlısı yaşamının çoğunu fındık dalları içinde açtığı galerilerde geçirmektedir. İlkbaharda çiftleşmek ve yumurta koymak amacıyla sıcaklığın 18-20 C'yi bulduğu nisan ayından itibaren ergin çıkışları başlamakta ve ağustos sonuna kadar çıkışlar devam etmektedir. 

Bu nedenle dalkıran zararlısı ile sadece ilaçlı mücadele yaparak istenilen başarı sağlanamamaktadır.

Dalkıran zararlısı ile mücadelede başarı sağlanabilmesi için kültürel, kimyasal ve biyoteknik mücadeleyi kombine halde yapmak gerekir.

Kültürel Mücadele

  • Dalkıran zararlısı için zayıf dallar daha cezbedici olduğundan; Bakımsız, besin maddelerince fakir, taban suyu yüksek yerlerde kurulu bahçelerdeki zayıf dalları öncelikle tercih etmektedir. Bu nedenle bahçenin bakımlı ve kuvvetli bulundurulmasına ve besin maddelerince fakir-sığ topraklarla, taban suyu yüksek arazilerde fındık bahçesi kurulmamasına dikkat edilmelidir.
  • Bahçenin budanması sırasında dalkıranla bulaşık delikli dallar tespit edilip kesilmeli ve bahçeden uzaklaştırılarak mart ayına kadar mutlaka yakılmalıdır.
  • Bu zararlı daha çok bakımsız, zayıf bahçelerde görüldüğünden; Bakım ve gübreleme işlemine gereken önem verilmeli, bahçe bakımlı ve kuvvetli bulundurulmalıdır.

Biyoteknolojik Mücadele

  • Biyoteknik mücadelede, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılan "Kırmızı Kanatlı Yapışkan Tuzaklar" kullanılır. 
  • Bu tuzaklar zararlı çıkışının yoğun olduğu Haziran-Temmuz ve Ağustos aylarında %96 etilalkol + %1 Toluen kullanılarak dekara 3-4 adet olacak şekilde fındık bahçelerine asılmalıdır. 
  • Bulaşıklığın %70-80 olduğu bahçelerde dekara 6-8 tuzak, bulaşıklığın % 30-40 olduğu bahçelerde dekara 3-4 tuzak asılır. 
  • Tuzakların çekici sıvıları olan etil alkol haftada bir değiştirilerek, tuzak üzerindeki dalkıranlar temizlenmeli ve zararlının hangi dönemde yoğun çıkış gösterdiğini tespit etmek amacıyla, yakalanan dalkıranlar sayılmalıdır.
tarim.gov.tr
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.