Twitter

YAPRAK GALERİ SİNEĞİ İLE MÜCADELE!

Yüksek orantılı nem ve kuraklık pupa olmayı olumsuz yönde etkiler. Pupa süresi 20°C - 30°C sıcaklıklar arasında 7-14 günde tamamlanır. Düşük sıcaklıklarda bu süre uzar.

Yumurta 0.2 - 0.3 mm boyda, beyaz ve hafif şeffaftır, yaprağın epidermisi arasına bırakılır.

İlk dönem larva renksiz, açılma öncesi soluk portakal sarısı rengine-dönüşür. Gelişmesini tamamlamış larva 3 mm boydadır.

Pupa oval, karın tarafından hafifçe yassılaşmıştır, 1 .3 x 2.3 mm boyda soluk sarı portakal renginden daha koyu altın sarısı rengine kadar döşünen bir renge sahiptir.

Yaprak galeri sineği sera koşullarında bütün mevsim görülebilir. Kışlama yoktur. Kışın seralarda, yazın yabancı otlar ve sebzeler üzerinde görülürler.

Erginler 25-30 gün arasında yaşarlar. Dişilerin ömrü erkeklerden daha uzundur. Erginler yumurtalarını yaprağın iki epidermisi arasına bırakır. Bir dişi, ömrü boyunca 30°C sıcaklıkta yaklaşık 400 yumurta bırakmaktadır. Yumurtalar sıcaklığa bağlı olarak 2-5 günde açılırlar. Yumurtadan çıkan larva yaprak epidermisinde, yaprak sapında açtığı galeriler içinde beslenir. Yılankavi galeriler oluşturarak beslenen larva gelişmesini 30°C sıcaklıkta 4 günde, 24°C sıcaklıkta 4-7 günde, 20°C sıcaklıkta 7 günde tamamlar. 30°C sıcaklığın üstünde ergin öncesi dönemlerde ölüm oranı artar.

Gelişmesini tamamlayan olgun larva galeriden çıkarak pupa olmak üzere genellikle kendini toprağa bırakır. Yaprak üzerinde de pupa olduğu da görülmüştür. Yüksek orantılı nem ve kuraklık pupa olmayı olumsuz yönde etkiler. Pupa süresi 20°C - 30°C sıcaklıklar arasında 7-14 günde tamamlanır. Düşük sıcaklıklarda bu süre uzar.

Ergin aktivitesi yıl boyunca devam eder. Sera koşullarında çok sayıda döl (yaklaşık 10 döl) vermektedir. Bir dölünün gelişme süresi 20°C sıcaklıkta 26 gündür.

DAVRANIŞLARI

Ergin ve larva tarafından zarar meydana getirilir. Erginler beslenme ve yumurta bırakmak için ovipozitörleri ile yapraklarda küçük yaralar açarlar. Bu yaralar üzerinde erkek ve dişi sinekler beslenir. Bu beslenme yararları ( delikleri yada küçük oyuklar) geniş oranda hücre bozulmasına neden olur.

Larva, zararını beslenme yoluyla yaprakta galeriler açarak yapar. Bitkinin fotosentez yeteneği büyük ölçüde azalır. Bu galeriler yaprakta geniş alanlar kaplayabilir. Daha sonra zarar görmüş bölgeler sararıp kurur ve ileri aşamada yaprakların dökülmesine, tomurcuk ve çiçek gözlerinin düşmesine neden olurlar. Göze hoş görünmeme sebebiyle süs bitkilerinde yaprağın üzerinde bulunan galeriler ve erginlerin açtığı beslenme delikleri, ürünün pazarlama değerini düşürerek ekonomik kayba neden olur. Genç bitki ve fidelerde gelişmeyi geciktirerek dolaylı olarak ürün ve değer kaybı meydana getirirler.

Yaprak galeri sineği ( L. trifolii ) sebzelerde de önemli ekonomik kayba sebep olmaktadır.

Hıyar gibi bitkilerin fide döneminde daha fazla zarar gördüğü bildirilmektedir. Zararlı sebze ve süs bitkileri üretimi yapılan her yörede, özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yaygındır.

KÜLTÜREL MÜCADELESİ

-Sera ve fide yastıklarının çevresi yabancı otlardan temizlenmelidir.
-Havalandırma açıklıkları 462 mikrometrelik tel ile kaplanmalıdır.
-Bulaşık bitki artıkları imha edilmelidir ve bulaşık fideler seraya dikilmemelidir.
-Toprak 10 cm derinliğinde sürülerek topraktaki pupalar yok edilmelidir.
-Malçlama yapılarak toprağın nemli kalması ve pupaların nemden çürümesi sağlanmalıdır.

TARIMSAL İLAÇLARI İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Seraya fide dikimiyle birlikte ilk ergin uçuşunu belirlemek üzere dekara l adet tuzak asılır. İlk ergin uçuşu belirlendikten sonra toplu tuzaklama amacıyla sarı yapışkan tuzaklar sera içerisinde 10 m' ye bir tuzak gelecek şekilde 3 m aralıklarla almaşık olarak yerleştirilir. Tuzaklar bitkilerin 10-15 cm üzerine aşılmalıdır. Tuzakların üzeri kirlendikçe (tuzağın yapışkanı kuruyuncaya sarı rengini kaybedince ) tuzakların yerine yenisi aşılmalıdır.

TARIM İLAÇLARI VE İLAÇLAMA ZAMANI

Serada Yaprak galeri sinekleri erginlerinin çıkışlarını belirlemek amacıyla dekara l adet olmak üzere sarı yapışkan tuzak bitki boyunun 10-15 cm üzerine aşılmalıdır. Erginler yakalanmaya başladığı zaman serada örnekleme yapılır. Serada 1 da'lik alanda tesadüfen 25-30 bitki seçilir ( Kenar sıraları ve orta sıraları örnekleyecek şekilde ) , her bitkinin üst ve orta kısmından birer yaprak koparılır.

Yaprak üzerinde bulunan larvalar sayılır. Yaprak başına 4-5 larva olması halinde ilaçlamaya başlanır.

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK