Uygulama
Twitter

TÜRKİYE`DE TARIMSAL MEKANİZASYON VE DEVLET POLİTİKASI

Tarımsal mekanizasyon alet ve ekipmanları, modern üretim teknolojilerinin kullanılması ve tarımsal işlemlerin zamanında, tekniğine uygun şekilde gerçekleştirilmesi sonucunda; üretimde işgücü verimliliğini artıran, maliyetleri düşüren, ürün kalitesin

Tarımsal mekanizasyon düzeyinin gelişiminde, traktör lokomotif rolü üstlenmektedir. Traktör üretimindeki gelişmeler, diğer tarım makinelerinin üretimini şekillendirmektedir.1927  yılında ilk kez Tarım Bakanlığı tarafından 221 adet traktör ithal edilerek üreticilere dağıtılmıştır. Türkiye'de tarım makineleri ile ilgili ilk resmi istatistikler 1936 yılında yapılmıştır. Bu sayımdaki traktör sayısı 1.308'dir.2003 Yılında  997 bin civarında iken 2012 yılında  1,172,000 adete ulaşmıştır.2015 yılında ise bu rakam 1.700.000'e ulaşmıştır. Yaklaşık bu veriler gösteriyor ki her çiftçinin kapısında en az bir adet traktör bulunmaktadır.

Tarımda mekanizasyonun daha  başarılı olabilmesi ise ancak, tarımsal alt yapının geliştirilmesi ile mümkün olacağından ilk önce;

. Arazi toplulaştırılması,

. Birim alan maliyetlerinin düşürülmesi

. Verimliliğin artırılması gerekmektedir.

 

Verimliliğin artırılması için ise.

. İşlemeye elverişli olmayan arazilerde işlemeli tarıma son verilmeli.

. İşletme yapılarımızın ekonomik ölçeklere uygun hale getirilebilmesi için toprak reformu ve arazi toplulaştırılması faaliyetlerine hız verilmeli,

. Ekonomik verimliliği ve işgücü verimliliğini artırmak için; atıl işsizliği azaltmak  üzere tarımsal kalkınma ve kırsal kalkınma politikalarının uygulanabilir olması sağlanmalı,

. Verim ve üretimi artırmak üzere en önemli potansiyel olan sulanabilecek alanlar sulamaya açılmalı,

. Üretimde verimliliği artırmak için girdiler daha etkin kullanılmalı, modern yöntem ve araçların kullanımını yaygınlaştırmalı, tarımsal eğitim-yayım ve danışmanlık hizmetleri daha etkin hale getirilmelidir.

 

Çiftçilerin ve çiftçilere makine tedarik eden tarım makinaları sanayi açısından büyük önem taşıyan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı, 2015 yılı itibariyle sona erdi. 2007 yılında uygulamaya başlanan Kırsal Kalkınma Makine ve Ekipman Destekleri, özellikle 2009 yılından itibaren sektöre kayda değer bir ivme kazandırdı, program kapsamında 8 yılda yaklaşık 1,1 milyar lira hibe desteğine  ulaşıldı.

 Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın değerlendirme raporlarında övgüyle anlatılan ve çok başarılı görülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamındaki Hibe Makine-Ekipman Destekleri Programı'nın kaldırılması bu desteklerin ağırlıklı olarak sulama sistemleri ve ahır yapımına kaydırıldığı gözlenmektedir.TKDK  bünyesinde bitkisel ürünlerin çeşitlendirilmesi kapsamında %65 e yakın hibeler proje karşılığı üreticilere verilmektedir.

Verilen desteklerin sadece çiftçilere değil,ülke tarımına değer kazandırdığı, makine sanayisine, dış ticarete, istihdama da büyük bir ivme getirdiği bilinmektedir.

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde traktöre düşen ortalama ekipman sayısı 5.2 olarak belirlenmiş olmasına  rağmen Tarımsal mekanizasyon hala bilinçsiz bir şekilde kullanılmaktadır. Hibe ve desteklerden amaç daha kaliteli üretim yapılmasını sağlamak olsa da üreticilerimiz maalesef bir gösteriş sergilemek için bu alet ve ekipmana sahip olmaya çalışmaktadır.  Ülkemizdeki istenilen üretim artışının sağlanması, tarım teknolojisinin kullanılması ve üretim organizasyonunun daha iyi işleyebilmesi için tüm kuruluşların konuya kendi açılarından yaklaşmaları ve eğitime gereken önemin verilmesi ile mümkün olacaktır.

Abdullah Kaya

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK