Twitter

IPARD 2, 2018 HİBE VE DESTEKLERİ

Birkaç gün öncesi İpard 2, 3. Çağrı dönemi geniş kapsamlı bir şekilde açıklanması yatırım yapacak üreticiler açısında heyecan yarattı.

2018 yılına girmemize az bir zaman kala, ümidim o ki; tarım ve hayvancılığımız arzu edilen hedeflere ulaşarak, hak ettiği yerde  yerde olmasıdır.

Önümüzdeki günlerde İpart projeleri başta olmak üzere, sulama projeleri, KOP ve diğer projelerin müracaat tarihleri başlamakta,üreticilerimiz bu desteklere iştirak ederek, ihtiyacı olan alet ekipman, ahır yenileme,sulama sistemleri ve diğer hibelerden istifade eder. İPARD ve TKDK (tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurulu)  nu ne kadar tanıyorsunuz diye  kırsalda yapmış olduğumuz bir anket çalışmasında, yüzde 94 oranında bilinmiyor olması belki de daha etkin bir tanıtım  yapılamadı diye düşünüyorum.

TKDK bölge  Koordinatörü Hakan Doğan bey ile ara ara fikir alış verişinde bulunarak ciddi değerlendirmeler yapıyoruz. Gerçekten istifade ettiğim meslektaşlarımızdan birisi.Kendisi Konya için bir kazanç olarak düşünüyorum. Bir ziyaretimde TKDK'nın yüksek rakamlarda tanınmadığı konusnu  açtığımda, kendisininde TKDK'nın tanınmadığını teyit ettiği konuşmalarımızda ortaya çıktı.

Şahsım senede birkaç kez TKDK ve İPARD'i köşeme taşıyarak okurlarımıza detaylı bir şekilde ulaşmaya çalışıyorum.Bu haftada kısaca İpard hakkında kısaca değinmeye çalışacağım.Şu günlerde Tarım bakanlığının da tip projelere para alınmayacağı noktasında çalışmalarının olduğu,proje  yapacaklar açısından çok önem arz etmektedir...

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye'nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına  yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Komisyonu yetkilileri 2014-2020 IPARD II Programı' nın onaylandığını  Avrupa  birliği  tarafından ülkemize sağlanan katılım öncesi mali yardımlar kapsamında tarım gıda ve hayvancılık alanlarında üreticilerin kullanımına tahsisi edilen hibe destekleri katılım öncesi Aracı- kırsal kalkınma birleşeni (İPARD)  adı verilmektedir.2014-2020 dönemi İPARD2 programı 27 ocak 2015 tarihinde Avrupa komisyonu tarafından onaylanmıştır. Aşağıda özeti verilen Komisyon mektubu vasıtasıyla ilan etmiştir.

Türk yetkilileri tarafından Ekim 2014 tarihinde sunulmasının ardından 9 Aralık 2014 tarihinde alınan IPA Komitesi tarafından onaylanan 2014-2020 IPARD II Programı, Avrupa Komisyonu tarafından IPA II spesifik amaç ve mali yardım tematik öncelikleri göz önünde bulundurularak uygun bulunmuş ve 27.01.2015 tarihli ve 337 sayılı Komisyon kararı ile 2014-2020 Türkiye Çok Yıllık Kırsal Kalkınma Programı (IPARD II Programı) onaylanmıştır.

IPARD-II'de en büyük yenilik ise yenilenebilir enerji desteğidir.Geçtiğimiz yıl bazı nedenlerden dolayı bütçe kısıtlı tutulmuş,bu yıl ise sadece birkaç alanda hibe verilmesi cazibesi kalmadı diye düşünülürken birkaç gün önce geniş kapsamlı olması biraz dikkatleri tekrar üzerinde topladıHibe oranları ise İPARD 2'de yüzde 50-70 arasında değişmekte.

Programdan istifade edecek kişilerin ise karşılaştığı en büyük problem olarak gördükleri, yatırım yapılacak arazi üzerinde ipotek veya diğer şerhlerin olmaması, bununla birlikte devletle barışık olmak, yani hem maliye ye hem de SGK kurumlarına borcun olmaması gerekmektedir. Diğer proje işlemleri ise üreticilerin korktuğu şekilde değildir. Kurum uzmanları proje inceleme aşamasında kolaylıkları son raddesine kadar sağlamaları çok önemlidir.şu eksik bu eksik diye hemen red etme söz konusu değildir.

TKDK (tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurulu) dönem dönem  hibe programlarını çağrıya çıkarmaktadır. IPARD II Programı için tahsis edilen fonların kullanımı TKDK'nın Komisyon denetçileri tarafından resmi bir değerlendirmeye tabi tutulmasının ardından  aralık ayının son günlerde çağrıya çıkmıştır. Çiftçilerimizin bu destekleri, ihtiyaç olan alanlarda projelendirmek sureti ile müracatları halinde şartlar uygun olduğu takdirde hibelerden faydalanma ihtimali vardır.

Abdullah Kaya

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK