Twitter

TOPRAĞIN BEREKETİNİ KAYBETMEMESİ İÇİN PROJE

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Tarım ve Orman Bakanlığı, toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için Sürdürülebilir Toprak Yönetimi Ulusal Eylem Planı belirledi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Tarım ve Orman Bakanlığı, toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için Sürdürülebilir Toprak Yönetimi Ulusal Eylem Planı belirledi.

FAO  ile yürütüler ''Küresel Toprak Ortaklığı Bağlamında Tarım Altyapı Hizmetlerinin Güçlendirilmesi'' progTeknik İş birliği Projesi kapsamında toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için toprak ile ilgili kurumlarda kapasite geliştirme yoluyla "ulusal bir politika" oluşturmak, bir eşgüdüm mekanizması kurmak, toprak veri yönetimi ve bilgi sistemi için tavsiye niteliğinde "ulusal bir strateji" belirlendi. Sürdürülebilir Toprak Yönetimi Ulusal Eylem Planı olarak adlandırılan bu planda küresel tarım ve gıda güvenliği hassasiyetlerini dikkate alarak, güncel "Dünya Toprak Sözleşmesi" çerçevesinde ulusal ölçekte sürdürülebilir toprak yönetiminin ilke ve uygulamalarını tanıtmak, farkındalığını artırmak ve eylemleştirmek hedeflendi.

Strateji ve Eylem Planı ile toprağa yönelik tüm tehditleri kapsamlı ve tutarlı bir şekilde ele alarak, gelecekteki nesiller için ülke topraklarının sağlıklı kalmasını ve ekonomik faaliyetlerin bağlı olduğu ekosistemleri destekleyebilmeyi sağlamak için ortak bir yasal çerçeve oluşturmak amaçlanıyor. 

Nihat Delibaşı
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.