Twitter

TARIM ARAZİLERİ HIZLA KÜÇÜLÜYOR

Konya'da toplam 2 milyon 247 bin hektar alanda tarım yapılmaktadır.

Kuru tarım yapılan alan 1 milyon 870 bin hektar, resmi olarak sulamaya açılan saha (DSİ, İl Özel İdaresi, halk sulamaları) 377 bin hektardır. Toplam tarım alanlarının yüzde 85'inde kuru, yüzde 15'inde sulu tarım yapılmaktadır.

Günümüzde sanayileşme ve nüfusun hızla artmasıyla, tarım arazileri, mera arazileri yıllardır sanayi ve meskenlere, daha birçok alanlarda imara açılmak sureti ile küçüle küçüle günümüz şartlarına kadar gelmiştir. Bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Tedbir alınmadığı takdirde Öyle bir zaman gelecek ki verimli arazi kalmayacak, daha verimsiz alanlarda tarım yapılarak, artık nasıl bir tarım hedefleniyorsa tarım hedefleri gün geçtikçe Hedef olmaktan çıkmaktadır.

Konya 41 milyon dekarlık alanıyla Türkiye'nin en büyük tarım kenti. Bu topraklarda yüzyıllardır tarım yapılıyor. Çatalhöyük'te 9 bin yıl öncesine dayanan kalıntılar, o dönemde de Konya'da buğday ekildiğini gösteriyor. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Konya'nın tarım toprakları hızla yok oluyor. Son on yılın rakamlarına bakıldığında 23 milyon dekarlık tarım arazisinin 7 milyonu amaç dışına çıkarıldı. Zaten erozyonun acımasız etkileri altında olan ova, bir de üzerinde yaşayan insanların neden olduğu tahribatla Çatalhöyük'ten bu yana ilk kez bu kadar zor durumda kalmıştır.

Ülkemizde ise son 10 yılda tarım arazilerimiz 27 milyon dekar küçüldü. Çiftçimizin kazanamadığı için artık ekmekten vazgeçtiği ve imara açılması ile kaybedilen tarım arazimiz Avrupa`nın merkezindeki Belçika`nın toplam yüzölçümüne yakın bir büyüklüktedir. 

Ülkemizde son yıllarda yukarıdaki rakamlar göz önüne alındığında tarım alanlarında ciddi daralmalar gözükmekte, buna ilaveten tarım arazilerinin en verimli alanları imara açılarak ticari olarak kullanılmakta. Organize sanayi bölgeleri oluşturulmakta bunula birlikte hızla artan nüfusta göz önünde bulundurulduğunda imara açılan verimli tarım arazileri Tarımdan fazla kat kat rant sağladığı ve gelecek düşünülmeden insanların gözünü boyadığı ve maalesef tarım ikici plana itildiği için o günün şartlarında satılarak. Tarım hedeflerinden uzaklaşmaktadır.

Toprağın bize değil bizim toprağa ihtiyacımız var; topraktan geldik netice itibarıyla toprağa gideceğiz. Sadece bizim toprağa ihtiyacımız var, o halde toprağı iyi korumamız, kullanmamız gerekiyor. Büyüklük itibarıyla tarımsal arazileri korumamız güzel ama aynı zamanda toprağın niteliği de son derece önemli. Eğer toprak niteliğini kaybedersek ülkemiz gıda savaşlarında yerini alamayacaktır. Gıda da dışa bağımlı hale gelecektir.

Mera alanları da zaman zaman son yıllarda belediyelere belli miktarlarda devredilmek sureti ile belediyenin tarım dışında kullanımına açması ve yine yukarıda belirttiğimiz şekilde sanayi ve meskenlere imar izni verilerek belediye veya diğer kurumlara ciddi rant kapısı açılmıştır.

Tarım arazilerinin daha da küçülmemesi için yatay yapılaşma değil dikey yapılaşmaya önem verilmesi, kentsel dönüşümlerin hızlanarak daha çok mesken alanları çıkartılması. Ayrıca tarım dışında kullanılan arazilerin ticari olarak değerlendirilmesine ve hükümet başta olmak üzere belediyeler kesinlikle tarım arazilerine imar izni vermemesi gerekmektedir. Ya değilse iş işten geçtikten sonra alınacak önlemler hiçbir fayda vermeyecektir.

Abdullah Kaya

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK