Uygulama
Twitter

TARIMDA KULLANILAN SENSÖR TEKNOLOJİLERİ

Tarımda teknoloji kullanımının önemli örneklerinden birini sensör teknolojiler oluşturmaktadır. Hava durumundan, sulamaya, gübrelemeden ilaçlamaya kullanımın alanı olan sensörlerin kullanım alanları arasında sürü yönetimleri dikkat çekmektedir.

BİLGİSAYARLI SÜRÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ

Süt sığırcılığı işletmelerinde sürü yönetimi, yavrunun doğumundan başlayıp, dana, düve ve inek oluncaya kadar ki aşamalarda yapılması gerekenleri kapsamaktadır. Sürü yönetiminin amacı, hayvanların refahını dikkate alarak sürüyü bir iş adamı yaklaşımıyla yönetmektir. Bu bakış açısıyla sürüdeki hayvan sayısına bağlı olmaksızın, bu hayvanlara ait veriler toplanır, değerlendirilir, işletmeye yönelik kararlar alınır ve uygulanması sağlanır. Böylelikle sürü yönetimi hiçbir zaman sonlanmayan bir döngü seklinde devam eder ve sürü yönetim programlarının temel hedefi gözle ve manuel hayvan takibinin zor ve gözden kaçabilecek hastalıkların teşhisinin önlenmesi noktasında çiftçiye zamandan, iş gücünden ve fazla tedavi masraflarından tasarruf sağlatmaktır.

YATIRIMCIYA RAPORLAMA İMKANI

Başarılı ve karlı bir sürü yönetim programı yatırımı yapacak yatırımcıların, kullandıkları programdan şu verileri yüzde 100'e yakın doğru ve otomatik bir şekilde raporlaması gereklidir. Bunlar; Sağlık verileri, döl verimi, süt verimi, sütün elektrik iletkenliğinin her sağımda ölçümü, hayvanların hareketlilik adım sayısı ölçümü ve kızgınlık tespiti, sürü sağlığı, bireysel ve grup olarak hayvan refah ölçümü, canlı ağırlık, yem tüketimi ve süt analizi (yağ, protein, laktoz, üre, somatik hücre sayısı, kan miktarı ölçümleri), tohumlama uyarısı, sağımcı performansını raporlamalıdır.

Bazı sürü yönetim sistemleri, verileri otomatik olarak toplayamadığı gibi veri doğruluğu yeterince yüksek seviyede olmadığı için sürü yönetim sistemi tüm işlevsel özelliğini kaybetmektedir. Sonuç olarak tanımlama da yanlış yapan sistemler, beklenen yararın sağlanmasına engel olmakta ve yanlış elde edilen veri yanlış hayvana yanlış tedavi yapılmasına sebep olabilir. Hatalı verilerle yapılan işlemler ilave para kaybının yanın da vakit kaybını da beraberinde getirmektedir.

AFİMİLK SÜRÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ

AfiMilk sürü yönetim sistemi programı içerisinde standart bulunan hareketlilik ölçüm modülü ve pedometreler yardımıyla hayvanların gün içerisindeki hareketleri ve adımları sayılır. Bu fonksiyonla hayvanda kızgınlık olup olmadığı anlaşılır. Hayvanın kızgınlığı ile hareketliliği arasında çok yüksek bağlantı vardır. Kızgınlıktaki hayvanın gün içerisinde yürümesi ve hareketliliği artar. Hayvanın toplam hareketlilik değerini ölçen pedometre sağımhane duraklarına yerleştirilen yüksek frekanslı bireysel antenler aracılığı ile AfiMilk sürü yönetim sistemine bilgi akışını sağlar. Her bir anaç hayvana takılması gereken pedometre (elektronik etiket) hem hayvanın sistem tarafından tanımlanmasında, hem de hayvanın gün içerisindeki yatma sayısı ve süresini ölçerek hareketliliğinin belirlenmesinde kullanılır.

Afimilk'in en çok değer ve kazanç yaratan özellikleri:

- Memedeki yangıyı (mastitis) doğru hayvanda erkenden saptar ve uyarı verir, bu sayede hastalık saptanan hayvanlar ilaçsız olarak tedavi edilebilir, buda ilaç tasarrufu nedeni ile çiftliklere çok büyük ekonomik katkı sağlatmaktadır.

- Bilindiği gibi kızgınlıkların sürekli olarak izlenmesi suretiyle gebeliklerin zamanında sağlanması gerekir. Geciken gebelik nedeniyle ortaya çıkan kayıplar çok büyüktür. Olması gerekenden yaklaşık iki aylık sapma (gecikme) olması halinde, hayvan başına ortalama 900- 950 litre süte eşdeğer bir kayıp olmaktadır. Afimilk yüzde 99 oranında kızgınlığı doğru saptamadaki yüksek başarısı sayesinde işletmelerin kaybı en aza indirilmektedir.

- Sürü yönetim sistemi kullanan çiftlikler, bireysel veya sürüde yaşanan süt miktarındaki düşüşü görmeyip bunun neden kaynaklandığını da tespit edebilmektedir. Basit sistemlerde ise sadece süt miktarındaki düşüş anlaşılabilir, nedenini bulmak için zaman harcamak ve çeşitli testler yapmak gerekir. Büyük sürülerde aynı anda çok sayıda hayvanı izlemek hem zor hem de vakit alıcıdır. Kimi durumlarda tüm hayvanların takibi olanaksız olabilmektedir. Sürü sağlığında erken teşhis, başarı ve karlılık için sürü yönetim yazılımı kullanımı fark yaratmanın önemli bir yöntemi olarak dikkat çekmektedir.

- Sürü yönetim sistemleri günümüzde, büyük işletmeler için bir gereklilik halini almış, hem de küçük işletmeler için erişebilir bir teknoloji olmuştur. Küçük işletmeler için Aydın Koçarlı'da TETA ve VODAFONE ortaklığı ile kurulmuş olan Akıllıköy Sağımhanesi bunun en güzel örneğidir.

 

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK