Twitter

ORGANİK TARIMDA KULLANILACAK GÜBRELER BELİRLENDİ!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğine göre, sadece organik tarımda kullanılmak üzere yumuşak fosfat kayası içerikli ürünlere tescil belgesi düzenlenecek.

Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 4 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yumuşak Fosfat Kayası İçerikli Ürünler Sadece Organik Tarımda Kullanılacak

Buna göre, Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmeliğin 18'inci maddesine, "(2) Sadece organik tarımda kullanılmak üzere Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan ürünler kullanılarak üretilen yumuşak fosfat kayası içerikli ürünlere tescil belgesi düzenlenir." fıkrası eklendi.

Yönetmeliğe "İthal veya üretilmiş ürünlere uyum" başlığıyla eklenen geçici maddeye göre ise,

Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle yapılan değişikliklere altı ay içerisinde uyum sağlanması zorunlu olacak. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilmiş veya üretilmiş bulunan bu Yönetmelik kapsamındaki ürünler son kullanma tarihine kadar piyasada bulunabilecek.

Gübreler İçin Yeni Tanımlamalar

Yönetmeliğin Ek-2'sinin "B-NP'li Organomineral Gübreler" başlıklı bölümünün 1 numaralı satırında yer alan "NP'li Katı Organomineral Gübre" ürününün "Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler" sütunu,

"Temel cüruf, kısmi çözünür hale getirilmiş fosfat kayası, kısmen çözünebilen magnezyumlu fosfat kayası, dikalsiyum fosfat, kalsine fosfat, aluminyum-kalsiyum fosfat ve öğütülmüş yumuşak fosfat kayası eklenmeksizin azotlu ve fosforlu kimyevi gübrelerin bu Yönetmeliğin Ek-1 ve/veya Ek-3 ve/veya Ek-4'te belirtilen ürünlerle karışımı veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürün."

Aynı ekin "D-NPK'lı Organomineral Gübreler" başlıklı bölümünün 1 numaralı satırında yer alan "NPK'lı Katı Organomineral Gübre" ürününün "Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler" sütunu,

"Temel cüruf, kısmi çözünür hale getirilmiş fosfat kayası, kısmen çözünebilen magnezyumlu fosfat kayası, dikalsiyum fosfat, kalsine fosfat, aluminyum-kalsiyum fosfat ve öğütülmüş yumuşak fosfat kayası eklenmeksizin azotlu ve fosforlu ve potasyumlu kimyevi gübrelerin (potasyum hidroksit hariç) bu Yönetmeliğin Ek-1 ve/veya Ek-3 ve/veya Ek-4'te belirtilen ürünlerle karışımı veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürün."

Leonardite Ürün Tanımı Yönetmeliğe Girdi

Yönetmeliğin Ek-3'ünde yer alan "Organik Kaynaklı Ürünler" başlıklı tablonun 1 numaralı satırında yer alan "Kaplama Gübre" ürününün "Ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler" sütunu,

"Leonardite, organik yapıştırıcı ilave edilerek 50-90 derece sıcaklıkta, mikronize edilen organik hammaddenin, temel cüruf, kısmi çözünür hale getirilmiş fosfat kayası, kısmen çözünebilen magnezyumlu fosfat kayası, dikalsiyum fosfat, kalsine fosfat, aluminyum-kalsiyum fosfat ve öğütülmüş yumuşak fosfat kayası eklenmeksizin elde edilmiş inorganik gübrelere püskürtülerek kaplanması sonucu elde edilen ürün."

şeklinde değiştirildi.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

tarim.gov.tr
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.