Twitter

ORGANİK TARIM YÖNETMELİĞİ 5 SENEDE 5 DEFA DEĞİŞTİRİLDİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 2010 senesinde yürürlüğe koyduğu Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte beşinci farklılık yapıldı.

Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin nihayet cümlesi “Yetkilendirilmiş müessese sözleşme yapmış olduğu müteşebbis ile ilgili bilgileri 45 gün içerisinde OTBİS’e kaydeder.” diye değiştirildi.

Altıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde “Organik tarım faaliyetinde bulunmak isteyen ve çalışma alanına göre Bakanlık ilgili kayıt sistemine kayıtlı olan müteşebbis, aşağıda bulunan veri (bilgi) ve belgeler ile denetim ve sertifikasyon kuruluşuna ya da denetim kuruluşuna başvurur. Müteşebbisin ismi , adresi, T.C. kimlik numarası ile varsa vergi numarası, yabancı gerçek kişilerde ise yabancı kimlik numarasını içeren kimlik veri (bilgi) ve belgeleri, İşletmenin yeri ve konumuna dair bilgiler, gıda işletmeleri için 17 Aralık 2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri gereğince İşletme Kayıt Belgesi ya da İşletme Onay Belgesi, Yem işletmeleri için 27 Aralık 2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yem Hijyeni Yönetmeliği gereğince İşletme Kayıt Belgesi ya da İşletme Onay Belgesi, Su ürünleri yetiştiriciliği için Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi ve/ ya da Su Ürünleri Kuluçkahane Belgesi.” değişikliğine gidildi.

Aynı maddenin (b) bendine “Üretici grubunun oluşturulması ve faaliyetleri ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.” cümlesi ilave edildi .

Yedinci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin nihayet cümlesi “Ancak, geçiş sürecinde mevcut bulunan hayvanlardan elde edilen ürünler geçiş süreci ürünü olarak pazarlanamaz, reklam ve Organik Tarım Yönetmeliği 5 senede 5 defa değiştirildi.

İlgili mevzuatı görebilmek için Burayı Tıklayınız...>>>

Tarımsal Pazarlama
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK