Twitter

ORGANİK GÜBRELERİN ZEYTİNE OLAN ETKİSİ ARAŞTIRILDI

Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğrencilerinin ortak çalışması olan " Organik Gübrelemenin Zeytinin Makro Element İçeriği ile Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi" adlı araştırma, Şafak Ceylan, Nilgün Mordoğan, Hakan Çakıcı, Evren Günen,Bihter Çolak Esetlili tarafından yapıldı.

ZEYTİNDE ORGANİK GÜBRE ETKİSİ

Araştırmada, tarih boyunca her zaman barış ve verimlilik sembolü olan zeytin bitkisinin birçok ülkenin ekonomisinde önemli rol oynadığı, yağının ise tıpta parfümeride ve sabun endüstrisinde kullanıldığı açıklandı. Ödemiş yöresinde yaygın olarak bulunan zeytinde uygulanan sığır gübrelerinin zeytinin verimi, bazı kalite özellikleri, yaprak, meyve eti ve çekirdekteki N, P, K, Ca, Mg içeriğine etkisi incelendi. Araştırma, Ödemiş'in Kışla Köyü'nde 3 sene boyunca yürütüldü ve çalışmada sığır gübresi bazı değerlerde ağaç dozlarında kullanıldı.

ORGANİK GÜBRELER ZEYTİN VERİMİNİ ARTTIRIYOR
Araştırmada meyve veriminin, kalitesi hasat öncesi gübreleme uygulamalarından etkilenmekte olduğunun ve bu nedenle uygulamaların bilinçli bir şekilde yapılması gerektiğinin altı çizildi. Zeytin verimini önemli olarak etkileyen bio gübrelerin kontrolle karşılaştırıldığında verimin daha fazla arttığına dair verilere ulaşıldı. Organik gübrelerin ise, ekonomik ürün için zeytin ağaçlarının gelişim döngüsü boyunca yaprakların besin element içeriğinin yeterliliğini korumakta, meyve tutumunu arttırarak meyve dökülmesini de engellediğini gözle görülür biçimde kanıtlandı. Bu durum organik gübrelerin ürün artışına yansıması olarak da irdelendi.

ORGANİK GÜBRELER BİLİNÇLİ KULLANILMALI

Özelikle organik maddece fakir topraklarda organik gübre uygulamaları, zeytin beslenmesinde önemli bir etkiye sahip olup yapraklarda N,K,Mg içeriğini arttırdığı görüldü. Araştırmacılar 3 yıl boyunca yürüttükleri çalışmada organik ve bio gübrelerin zeytin boy/en oranını 1. Ve 3. yıl önemli düzeyde etkilerken 2. yılda önemli etkinin olmadığını bildirdiler. Bu veriler ışığında, sağlıklı yaşam ve çevre bilincini giderek önem kazandığı günümüzde, doğal ve çevreye duyarlı olan organik gübrelerin bilinçli kullanımının arttırılması hedeflendi. Ancak gelişigüzel fazla miktarlarda kullanımının ise çevre kirliliği yaratabileceği gerçeği gözlendi

Aydın Gazete
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK