KABAKGİLLERDE FUSARİUM İLE MÜCADELE

Kabakgillerde Fusarium ile mücadelede,fungisit uygulanmış tohumla ekim yapılmalı. Bir konukçunun dışındakifungal etmen toprakta uzun ömürlü olmaz, bu nedenle üç dört yıl kabakgil ekimi yapmamak genellikle hastalıkla mücadele etmek için yeterlidir.

HASTALIK BELİRTİLERİ : Hıyar ve misk kavunu Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum'a karşı çok zayıftır. Hıyarda ilk belirtileri ise ekim yaptıktan altı ile sekiz hafta sonra gövde tabanında soluk sarı lezyonlar şeklinde ortaya çıkar. Bu lezyonlar genişleyip yayılarak kök ve gövde çürüklüğüne neden olurlar. Hastalık belirtileri ilerledikçe, fungal etmenler gövdeleri kolonize eder. Kabuk dokularının dökülmesine neden olur. Şiddetli enfekte olmuş bitkilerde gövdenin dışında pembemsi, turuncu makrokonidyum ve mikrokonidyum kitleleri ve pamuksu miselyum büyümesi gözlemlenir. Yüksek oranda meyve yükü olan bitkiler, özellikle yüksek sıcaklıklarda yetiştirildiğinde, kahverengiye dönerek ölürler.

 

Hastalığın Gelişme Koşulları

Bu fungus toprakta kalın duvarlı klamidosporlar halinde ya da bitki kalıntıları arasında birkaç yıl yaşayabilir. Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum'un tarla içinde ve tarlalar arasında yayılması, ürün kalıntıları, rüzgarla taşınan toprak, yağmur ve sulama suyu ve tarla çalışanları ve ekipman aracılığıyla olur. Enfeksiyon genellikle kök uçlarında ya da transplantasyon ve işleme sırasında yaralanan kökler aracılığıyla oluşur.ygun ekolojik koşullarda hızla çoğalmakta ve uzun yıllar konukçuları olmadan canlı kalabilmektedirler.Bu özellikleri nedeniyle, önemli bitki patojeni fungal etmenler arasındayer almaktadırlar.Çimlenme ve çıkışı takiben fide devresinde kök çürüklüğü (çökerten)hastalığına sebep olurlar.

Hıyar Kabakgillerde Fusarium İle Mücadele Yöntemleri

Kültürel mücadele: Kaliteli tohum ve fide kullanılmalıdır.Sera ve tarlalarda temiz toprak , su ve alet ekipman kullanılmalıdır.Dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır.Hastalıklı fideler yetiştirilme ortamından uzaklaştırılmalıdır. Sırta dikim yapılmalı ve sulama esnasında
kök boğazına suyun değmemesine dikkat edilmelidir. Bitkilerin suyu ark içerisinden sızarak alabileceği şekilde karıklar oluşturulmalıdır. Toprağın fiziki yapısı göz önünde bulundurulmalıdır. Hıyar Kabakgillerde Fusarium Kimyasal Mücadele :Zirai mücadele  teknik talimatlara göre uygulama yapılmalıdır. Çiftlik gübresi verilmesi, gerektiğinden fazla kimyasal gübre verilmemeli, hastalıklı bitkiler imha edilmeli ve kaliteli tohum  kullanılmalıdır.


 

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.