Twitter

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN AMBALAJLANMASINDA YENİ DÖNEM

Bitkileri zararlı organizmalara karşı koruyan ürünler, yönetmelik hükümlerine uygun olarak sınıflandırılmadıkları, ambalajlanmadıkları ve etiketlenmedikleri sürece piyasaya arz edilemeyecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bitki koruma ürünleri insan sağlığı ve çevre açısından yönetmelikte belirtilen zararlılık gruplarına göre sınıflandırılacak. Söz konusu ürünler yönetmelik hükümlerine uygun olarak sınıflandırılmadıkları, ambalajlanmadıkları ve etiketlenmedikleri sürece piyasaya arz edilemeyecek. Bakanlıkça izin verilmediği sürece, piyasaya arz edilmiş olan bitki koruma ürünlerinin ambalajları üzerinde yer alan etiket bilgilerinde çıkartma kullanılarak değişiklik yapılamayacak.

Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar, "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerinde belirtilen her türlü bilgi ile bitki koruma ürünü için güvenlik bilgi formu ve bu form için kullanılan verileri temin edecek. 

Bitki koruma ürününün ticari adı, önceden ruhsat almış, ruhsat geçerlilik süresi devam eden veya ruhsatı iptal edilmiş olan bitki koruma ürünlerinin adları ile aynı olamayacak. Söz konusu ürünlerin onaylanmış olan etikette yer alan bütün bilgilerinin doğruluğundan ruhsat sahibi firma sorumlu olacak.

Bakanlıktan ruhsat almış bitki koruma ürünlerinin etiket örnekleri ve bu etiket örneklerinin oluşturulmasında kullanılan bilgi ve belgeler en geç 31 Aralık'a kadar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilecek. Bu etiketler her türlü sorumluluk firmasına ait olmak şartıyla Bakanlıkça onay işlemleri tamamlanıncaya kadar piyasaya arz edilecek bitki koruma ürünü ambalajlarında kullanılabilecek. Etiketlerin onay işlemleri 31 Aralık 2017'ye kadar Bakanlıkça tamamlanacak.

Firma stoklarında bulunan eski etiket ve ambalajların firmalarca en son kullanım tarihi 31 Aralık olarak belirlendi. 

Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiş etiket ile piyasaya arz edilmiş olan bitki koruma ürünlerinin, 30 Temmuz 2018'e kadar, bu yönetmelik hükümlerine göre yeniden etiketlenmesi ve ambalajlanması gerekmeyecek.

Tarımsal Pazarlama
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK