Twitter

ALTERNATİF DOĞAL YAKIT `PELLETS`

Günümüzde yüksek enerji maliyetleri ve küresel ısınma dünya çapında bir sorun olmaktadır. Buna karşın yinelenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi için yeni teknolojiler geliştirilmiş ve var olan metotlar çeşitlendirilmiştir. Orman artıkları, ahşap toz ve talaşları ve üretim artığı olan masif artıkların değerlendirilmesi bu kapsamda yinelenebilir enerji kaynakları çevriminde yer almaktadır. Bu noktada en mükemmel örnek ısı enerjisi üretimi için yüksek kaliteli pellet üretim teknolojisidir.

Ahşap Pelletleri, metan gazı emisyonuna sebep olan fosil yakıtların aksine Küresel Isınmayı Önleme konusunda 2 kat fazla pozitif etkiye sahiptir. Gelişmekte olan pek çok ülkede küçük ve orta ölçekli hızar tozu veya üretim noktalarında toplamda kayda değer miktarlarda yaş toz talaş ve benzeri ahşap atıklar oluşmakta ve bunların etkin bir şekilde değerlendirilememesi hatta değersiz olduğunun düşünülmesi sonucu büyük kayıplar oluşmakta aynı şekilde çevreyi de olumsuz anlamda etkilemektedir. Öyle ki değerlendirilemeyen bu yaş talaşların Uzun süre bekletilmesi yine metan gazı oluşumuna sebebiyet vermektedir. Metan gazının kirletici etkisi CO2 gazının kirletici etkisinden 21 kat daha fazladır. Ayrıca orman atıklarının da toplanarak değerlendirilememesi sebebiyle, kendiliğinden alev alarak yangına sebebiyet vermesi de yine göz ardı edilen ve kaynaklarımızın kontrolsüz şekilde kaybolmasına sebep olan önemli bir durumdur. Ahşap Pelletler, kuru ve homojen partikül büyüklüğüne sahip ağaç talaşlarının, yüksek yoğunlukta sıkıştırılarak, yüksek kalorifik değere, kolay taşınabilirliğe sahip ve otomatik yakmaya uygun formda küçük silindirik granül yakıtlara çevrilmiş yinelenebilir, temiz bir alternativ yakıttır. Hafif yağlar veya motorin gibi fosil yakıtların küresel ısınmaya olan etkilerine karşın pellet yakıtların birçok pozitif etkisi bulunmaktadır. Bunlardan birisi pellet yakma prosesinin CO2 Nötr etkiye sahip olmasıdır.Ağaçlar büyümek için CO2 absorbe ederler. Bu ağaçlardan oluşan atıklar ise pellet üretiminin ham maddesini oluşturmaktadır. Üretilen pellet yakıldığında oluşan CO2 tekrar ağaçlar tarafından absorbe edilir ve çevrim bu şekilde devam eder. Küresel Isınmaya Karşı ülkelerin bir araya gelerek imzaladığı Kyoto Protokolü, çevreye zararlı gazların emisyonlarını ve Karbon Emisyonlarını azaltmak ve sınırlamak için geleceğe atılmış önemli bir adımdır. Günümüzde, kaçınılmaz olan, bu tür yakıtların üretilmesi ve tüketilmesi teknolojilerine yapılacak akılcı yatırımlar hem firmaların yaptıkları yatırımı kısa sürede amorti etmeleri ve hem de emisyon değerlerinin düşerek daha temiz bir çevrenin oluşması ile sonuçlanacaktır. 
 
NİÇİN ENERJİ TASARRUFU? 
   Kalkınmakta ve nüfusu artan bir ülke olması nedeniyle Türkiye’nin enerji tüketimi hızla artmaktadır. Doğalgaz kaynakları kısıtlı olduğu halde, büyük bir hızla tüketilmektedir. Bu tüketim, enerji kaynaklarının verimli kullanımını gündeme getirdiği gibi, tüketim sonucunda oluşan her türlü katı sıvı ve gaz atıkların da arıtılmadan doğaya atılması sonucu, meydana getirdiği önemli çevre kirliliğinin önlenmesi arayışını da beraberinde getirmiştir. Üretilen enerjinin yaklaşık üçte biri sanayide tüketilmektedir. Bu enerjinin önemli bir miktarı, ileri teknoloji ürünlerinin kullanıldığı enerji tasarruf önlemleriyle geri kazanılabilir. Enerji tasarrufu sayesinde hem ülkemiz Doğalgazda dışa bağımlılıktan kurtulacak, hem de sanayici aynı ürünü daha düşük bir maliyetle elde ederek rekabet gücünü arttırmış olacaktır. 
 
  Enerji tasarrufu, enerji arzının azaltılması veya kısıtlanması şeklinde düşünülmemelidir. Enerji tasarrufu, kullanılan enerji miktarının değil ürün başına tüketilen enerjinin azaltılmasıdır. Enerji maliyetlerini düşüren üretici, aynı miktardaki mal veya hizmetleri daha az enerji veya aynı miktar enerji ile daha çok mal ve hizmet üreterek, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü arttıracaktır.  
 
ÜRETİM ŞEKLİ 
  Tamamen ülke öz kaynaklarımızdan faydalanarak üretilmektedir. Ülkemizde atık orman ürünleri  değerlendirilerek ülke ekonomisine katkı sağlamakla birlikte çevre ve insan sağlığı için de katkıda bulunmaktadır. Ağaç atık malzemelerin toplanarak değirmenden geçirilmesi işlemi sonucunda küçük toz haline getirilir. Daha sonra bu toz halindeki ağaç atık  malzemeleri fırında kurutularak nem oranı düşürülür. Kurutulan malzeme yüksek basınç altında preslenerek Pellet haline getirilir. Presten çıkan mamul soğutma işlemi uygulanır ve oradan da paketleme sonunda kullanıma hazır hale gelir. Bu işlemler uygulanması sonucunda aynı ağaç mamulün yanma ve enerji verimini %300 artırarak doğaya çevreye ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır. Bu oran kullanılacak yakıt miktarının üçte bir oranında düşmesi demektir ki buda hem ormanlarımızda daha az tahribat hem de ekonomimizde daha az maliyet demektedir. 
 
YAKIT ÖZELLİKLERİ 
? Diğer yakıtlara göre %40–45 daha tasarrufludur. 
? Tamamen atık malzemeden üretildiği için ekonomiktir. 
? Doğaya ve çevreye zararı yoktur. 
? Tamamen ülkemizin kendi kaynaklarından üretildiği için ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. 
? Pelle yakıt yanma sonucu oluşan enerjinin %95 oranında kullanımını sağlar, enerji kaybını ortadan kaldırır. 
? Kül oranı %0,5 gibi çok düşük bir oranda olup temiz ve kullanışlı olmasını sağlar. Bu oran diğer yakıtlarda %10–50 arasında değişmektedir buda enerji kaybını artırmaktadır. 
? Pelletleme sayesinde yakıtın tamamen yanması sağlanmakta ve en yüksek verim alınmaktadır. 
? Dilendiğinde otomatik dolum ve yakım uygulanabileceği için temiz ve rahat bir kullanım sunmaktadır. 
? Aynı miktarda pelletlenmemiş odunla kıyaslandığında %300 enerji artışı sağlanmaktadır. 
? Yanma sonucunda hiçbir zehirli gaz meydana çıkmadığından zehirlenme tehlikesi yoktur. 
? Sağlıklı ve güvenlidir. 
? 1 kg Pellet = 5 kw enerji değerinde olup 2 kg Pellet 1 litre sıvı yakıta eşit değerde enerji üretirken üçte biri fiyat değerine eşittir. 
? Sanayide de kullanılması halinde hava kirliliğini büyük ölçüde önleyecek ve sanayide baca filtre sistemleri için harcanan büyük maliyeti düşürecektir. Bu da üreticiye ekonomik anlamda yansıyacaktır. 
 
NİÇİN PELLET 
   Niçin pellet sorusuna verilecek cevapların başında çevre ve insan sağlığı gelmektedir. Pelletin yakıt olarak kullanılması halinde diğer yakıt türlerine göre ekonomik olmasının yanında çevreye diğer katı yakıtlar olarak bilinen fosil yakıtlara göre %80 kirliliği azaltmaktadır. Dünyamızı tehdit eden küresel ısınmanın asıl nedenlerinden biri olan ve fosil yakıtlar olarak tarif edilen kömür, petrol ve doğalgazın dünyamıza verdiği çok büyük boyuttaki zararlardan biraz bahsedeceğiz. Bilindiği gibi insanlık özellikle son 150 yıldır yoğun olarak bu fosil yakıtları tüketiyor ve bunun sonucu olarak dünyamız yaşanabilir bir yer olmaktan hızla çıkmaktadır. Kısacası dünyamız yok olmaya ilerlemektedir. Fosil yakıtların sağladığı avantajlar yanında verdiği zararlar saymakla bitecek gibi değildir. Örnek vermek gerekirse kömürün kalorifer kazanında veya sobalarımızda yandığı zaman atmosfere saldığı zehirli gazlardan bahsetmeden önce, kömür madenlerinden, buralarda grizu patlamaları sonucu hayatını kaybeden yüzlerce madenciden, kömürün çıkartılması, saklanması, taşınması ve nihayet yakılması sonucu çevreye verilen zararları incelememiz gerekmektedir. Kömüre benzer bir olay da petrol kuyularındaki yangınlar, özellikle petrolün büyük tankerlerle deniz yoluyla taşınması sırasında meydana gelen kazalar sonucu denizlere saçılan ve doğal hayata geri dönülemez zararlar veren tanker facialarının maddi boyutu maalesef tahminlerin çok üzerindedir. Birçokları tarafından adeta çevre dostu yakıt olarak takdim edilen doğalgaz ise hiç de sanıldığı gibi sütten çıkma ak kaşık değildir. Doğalgazın çevreye verdiği zararlar kömür ve petrole göre nispeten daha az da olsa, küresel ısınmaya neden olan gazların başında gelen karbondioksit ve asit yağmurlarına neden olan azot oksitler, doğalgaz yakıldığında da yine bol miktarda atmosfere atılmaktadır. Fosil yakıtların çevreye verdiği tüm bu zararlar, sosyal maliyet olarak kabul edilmekte olup, bunların insanlar, bitki örtüsü, hayvanlar, hatta binalar üzerindeki olumsuz etkileri tek tek hesaplanmaktadır. Sosyal maliyet konusu üzerinde yapılan ciddi çalışmalar fosil yakıtların çevreye verdiği zararın yılda yaklaşık 5 trilyon dolar olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yani Türkiye’nin bütçesinin neredeyse 125 katı Konunun diğer boyutu ise doğaya, çevremize karşı yapılan bu acımasız saldırıya karşı dünyanızın da kendi ekolojik dengesini korumak için verdiği ilginç savunmadır. Örneğin Andrew Katrina gibi isimler verilen fırtınaların şiddetlerini giderek arttırması, daha çok sel baskınları veya aşırı kuraklık olması, buzulların hızla eriyerek, denizlerin yükselmesi gibi değişiklikler son yıllarda daha çok gözlenmektedir. Bunların hepsi dünyanın bu savunma mekanizmasının bir parçası olarak kabul edilebilir. İnsanoğlu kendi bindiği dalı kesmekte ve yaşadığı çevreye verdiği zararları arttırdıkça göreceği tepkinin de giderek artacağının ve hatta bu hatanın kendi sonu olacağının farkında mı? 
 
   Peki, bu problemlerin çözümü var mı? Benzin biterse otomobillerimizi ne ,ile çalıştıracağız? Doğal gaz ve kömür biterse neyle ısınacağız? Daha temiz ve güvenli bir yakıt bulunabilir mi? Dünyamızı bu çevre kirliliğinden ve küresel ısınmadan kurtarabilecek miyiz? Bütün bu soruların cevabı kesinlikle EVET dır. Yapılan çalışmalar ve hesaplamalar, sahip olduğumuz bitki örtüsü, coğrafik konum, iklim şartları gibi koşullar dikkate alındığında neredeyse tüm ısınma ihtiyacımız için dışarıdan aldığımız katı yakıtı ülkemizde kendimiz sağlayabileceği gibi ülkemizde istihdam ve ekonomik katkının yanında çevre ve hava kirliliğini önlemesi insan sağlığına katkısı da çok fazla olacak doğal yakıt ağaç pellet dır. Burada unutulmaması gereken diğer bir konu da Türkiye’nin enerjisinin yaklaşık yüzde 80‘ini ithal ettiği ve bunun karşılığında yılda 20 milyar doların üzerinde yurtdışına ödeme yaptığıdır. Ödenen bu miktarın önümüzdeki yıllarda hem artacak ithalat miktarı hem de petrol ve doğalgaza yapılacak zamlarla daha da büyüyeceği ve ekonomimizde gittikçe derinleşen bir yara açacağı kesindir. Bilindiği üzere Türkiye petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıt kaynakları yönünden fakir bir ülke olmasına karşın, orman ürünleri yönünden son derece zengin bir ülkedir. Görüldüğü gibi temiz ve yenilenebilir kaynaklara yönelmek Türkiye için bir tercih değil zorunluluktur. Pellet yakıtın en önemli faydasının başında katı yakıtta dışa bağımlılığı ortadan kaldırması ve ülkeye ekonomik olarak büyük bir külfetten kurtarması, aynı zamanda yeni bir iş dalı olarak istihdam sağlaması. Ekonomik olması insan sağlığına zararlı olmaması hava kirliliğine büyük ölçüde çözüm bulması yakıt zehirlenmelerinden insanların hayatını kaybetmelerine son vermesi özellikle son zamanlarda bu büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Tamamen çevreci ve doğal olması sayesinde yanma sonucunda çıkan materyaller yağışı artırma yağmuru tutma gibi özellikleri sayesinde doğaya katkıda bulunmaktadır. Pellet bugün Avrupa ülkelerinde giderek yaygınlaşmakta ve kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır ki Avrupa’nın neredeyse tamamı Rusya İskandinavya ülkeleri bu yakıt türünü kullanmaya başlamış bulunmaktadır. Finlandiya yakıt ihtiyacının %96 oranında pellet den karşılamaktadır. 

TarımsalPazarlama
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.