Twitter

30.000 TL`LİK HİBEDE SIKÇA SORULAN SORULAR

30.000 TL'lik Hibede Sıkça Sorulan Sorular

Tarım bakanlığının geçtiğimiz günlerde uygulamaya koyduğu gençlere yönelik hibede son günlere yaklaşılırken kafalara takılan sorulara  verilecek cevaplarla bu haftaki köşemizde  yer vermek istedik. Gençlerimizin bir bilenle hareket etmesinde mutlak fayda vardır. Şu anda şahsi müracaatların tamamına yakını elenmiş gözükmektedir. Genç çiftçiler hayalini kurduğu hibelerle maalesef hayal kırıklığına düştüğünü şimdiden söylemek mümkün gözükmektedir. Kurumlar  Puanlama ve diğer aşamalarda yönlerdirme yapamadılar. Israrla işi bilenle hareket etme noktasında yanlış yönlendirerek internet kafelere, internetle uğraşan veya yazıcısı olan kesimlere biraz iş çıkmış oldu.Ne yazık ki acı bir gerçek ama internet kafe veya diğer kişi veya kişileri kınama değil ama bir kelime ile projenin amacını yazma cesaretini veren maalesef kurumlarımız oldu. Yine de  son günlere gelindiğinde karşılaşılan soruları cevaplandırarak son noktayı koymak gerek.

Genç Çiftçi Hibe Desteğinden Yararlanmak İsteyen Kişilerin Sıkça Sorduğu Sorular
1.İkametgâhımı değiştirmek zorunda mıyım?
Evet, ikametgâhınızı değiştirmek zorundasınız. En az iki yıl boyunca aynı yerde ikametgâh etmek zorundasınız.
2. Proje kapsamında aile veya başka bir işletmeden yardım alabilir miyim?
Hayır, yardım alamazsanız. Eşinizden, anne, baba, kardeş, çocuğunuz ve bunların sahip olduğu işletmelerden destek kapsamında makine, mal, ekipman, hizmet, tohum, fidan, canlı hayvan vb.
3. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının sunduğu örnek TKDK veya KKYDP gibi hibe desteklerine ayrıca başvurabilir miyim?
Hayır, Proje süresince herhangi bir hibe başvurusunda bulunamazsınız.
4. Hibe desteği yanında başka bir işte çalışabilir miyim?
Hayır.
5. Herhangi bir şirkette ortaklığım olabilir mi? Veya ortak olabilir miyim?
Herhangi bir şirkette ortak olamazsınız.
6. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Hayvan Kayıt Sistemi (HYS), Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) kaydı yaptırmam gerekli mi?
Evet. Desteği aldığınız konu ile ilgili kayıtları yaptırmanız zorunludur.
7. Bakanlığın verdiği mazot, gübre, ilaç ve toprak analizi gibi desteklerden yararlanabilir miyim?
Evet.
8. Tarım Sigortası içerisinde bitkisel veya hayvansal üretim sigortası yaptırmalı mıyım?
Evet. Sigorta Zorunlu.
9. İkinci el makine ekipman alabilir miyim?
Hayır, sadece sıfır makine ekipman alınabilir.
10. Proje KDV hariç tutar üzerinden mi hesaplanacaktır?
Evet. Proje maliyeti KDV tutarı hariç hesaplanarak yapılmalıdır.
11. Hibe miktarı 30.000 TL'nin tamamını kullanabilir miyim?
Evet. Proje maliyetleri içerisinde yer aldığı sürece kullanabilirsiniz.
12. Projede taahhüt sürem ne kadardır?
Projede iki yıl boyunca taahhüt süresi vardır.
13. Proje içerisinde kontrol mevcut mudur?
Evet, iki yıl içerisinde her altı aylık dönemde kontrol süreci bulunmaktadır.
14. İşletmeyi üçüncü kişilere devir edebilir miyim?
Hayır, iki yıl boyunca işletme devir edilemez veya başkası çalıştıramaz.
15. Kiralık tarla veya arazi ile hibe başvurusu yapabilir miyim?
Evet, kiralama süresi taahhüt süresinden (sözleşme imzalanmasından sonraki iki yıl içerir) uzun olmalıdır.
16. Proje yatırım süresi kaç gündür?
Projeyi 120 gün (4 ay) içinde bitirmek zorunluluğu vardır.
17. Projeden geri ödeme ve yaptırımları neler olur?
Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığı tespit edilen genç çiftçiler, beş yıl süreyle Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.
18. Banka sicilim bozuk yine de yararlanabilir miyim?
Evet, yararlanabilirsiniz.
19. Pozitif ayrımcılık var mı?
Evet, Şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar ve kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanacak.
20. Genç Çiftçi hibe desteği kaç yıl sürecek?
Program 3 yıl süre ile uygulanmaya devam edecektir.
21. Kimler başvuru yapabilir?
Kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı kabul eden 18-40 yaş arası gençler müracaat edebilir.

Abdullah Kaya

Ziraat Yüksek Mühendisi

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.