Twitter

YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ!

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında yaş çay üreticilerine 2016 yılı yaş çay ürünü için kilogram başına 13 kuruş fark ödemesi desteği verilecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2016 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliği, 8 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda belirtilen Doğu Karadeniz, Çoruh ve Orta Karadeniz havzalarında desteklemeye esas 2016 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğ, Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ve üretime izin verilen çay alanlarında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) tarafından düzenlenip kontrolleri yapılan ruhsatlı çay alanlarında 2016 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilerin desteklenmesini kapsıyor.

Buna göre, 25 Nisan 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasını kapsayan üretim sezonunda üretimi gerçekleştirilen 2016 yılı yaş çay ürünü için ruhsatlı üreticilere, kilogram başına 13 kuruş fark ödemesi desteği yapılacak.

Ruhsatlı üretici olup Karardan önceki yaş çay ürünü destekleme ödemelerine ilişkin kararnameler doğrultusunda yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve 2016 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticiler ile ilk defa 2016 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan, ruhsatlı üreticiler ödemelerden yararlanacak.

2016 yılı yaş çay ürünü fark ödemesi desteği, ÇAY-KUR ve Bakanlık tarafından yürütülecek. Fark ödemesi desteği, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından ÇAY-KUR aracılığı ile üreticilere ödenecek. Tebliğin uygulanmasıyla ilgili olarak üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının %0,1'i oranında hizmet komisyonu ÇAY-KUR'a, %0,2'si oranında hizmet komisyonu ise Ziraat Bankası'na Bakanlık tarafından ayrıca ödenecek.

Fark ödemesi desteğine ilk başvurular

Kamu ve/veya özel sektör işletmelerine 2016 yılı üretim sezonunda sattıkları yaş çay nedeniyle, fark ödemesi desteğinden ilk defa yararlanmak isteyenler ile bu yıl farklı özel sektör işletmelerine yaş çay satan ruhsatlı üreticiler, 23 Aralık 2016 tarihi mesai saati bitimine kadar çiftçi belgesi ve Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçesi ile birlikte, yaş çay sattıkları kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuracaklar.

Ticaret borsalarına tescil ettirilmeyen miktarlar ile müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenlenmeden satın alınan yaş çaylar için fark ödemesi desteği ödemesi yapılmayacak.

ÇAY-KUR fabrikaları tarafından üretici bazında hazırlanan, üreticilerin 2016 yılı üretim sezonunda satmış olduğu toplam yaş çay miktarlarına göre hesaplanan destek tutarlarını gösteren üretici icmalleri, ÇAY-KUR'a ait çay fabrikalarında 10 gün süreyle askıya çıkarılacak.

Fark ödemesi desteğinden kimler yararlanamayacak?

Mücbir sebepler, fark ödemesi desteğinden faydalanacak kişinin ölümü, yangın, deprem ve sel gibi tabi afetler dışında; belirtilen süre içerisinde istenen belgelerle başvuruda bulunmayan üreticiler, askı listelerinde ismi bulunmayan veya askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuruda bulunmayan üreticiler, ruhsatsız üreticiler, üretim sezonundan önce ruhsatlı üreticiliği sona erenler ile kamu kurum ve kuruluşları fark ödemesi desteğinden yararlanamayacaklar.

Yeni Tebliğ ile Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2015 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Tarımsal Pazarlama
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK