Twitter

TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ

Tarımın bir kolu olan hayvancılık; ekonomik değeri olan hayvanların yetiştirilmesi, çeşitli şekillerde yararlanılması ve pazarlanması durumudur.

Tarımın bir kolu olan hayvancılık; ekonomik değeri olan hayvanların yetiştirilmesi, çeşitli şekillerde yararlanılması ve pazarlanması durumudur. 
Türkiye'de büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde sığırcılık ( inek, öküz, dana, manda) at, eşek ve katır yetiştiriciliğini kapsamaktadır. Özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kaliteli damızlık hayvan üretimi Türkiye koşullarında yeterince yapılamamakta ve üretim yapan işletme sayısı da oldukça yetersiz kalmaktadır. 

Hayvan beslemede kaliteli kaba yem ve karma yem kaynaklarının kullanılması, kaliteli hayvanlardan arzu edilen verimin alınabilmesi için ön koşullardan biridir. Fakat Türkiye, hayvancılığı bu konuda ciddi sorunlar yaşamakta olup ülkemizde önemli derecede kaliteli kaba yem ve karma yem açığı bulunmaktadır.

Kaliteli kaba yem üretimi için yem bitkileri üretimi teşvik edilmeli ve kapsamı genişletilmelidir. Mevcut kaba yem kaynaklarının kalitesi iyileştirilmelidir. Yerli üretimin yetersizliği ve kalitesizliği nedeniyle karma yem sektörü için yurt dışından ithal edilen mısır, çekirdek soya küspesinin yurt içinde üretimi teşvik edilmeli, yem sanayimiz ithalata bağımlı olmaktan kurtarılmalıdır.

Türkiye'de hayvancılığın temel sorunlarından biri de hayvan sağlığıyla ve salgın hastalıklarla ilgilidir. Sağlıklı ürünlerin sağlıklı sürülerden elde edildiği, sağlıklı sürülerin ise karlı bir hayvancılığın temel unsurlarından biri olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak ülkemiz hayvancılığının yıllardır sağlık koruma ve hastalıklarla mücadele açısından yeterli olmadığı görülmektedir. 

Hayvan sağlığının çiftçilere yönelik eğitim faaliyetleriyle sağlık koruma bilinçli yaygınlaştırılmalı, ilaç kullanımı denetlenmelidir. Sağlık sigortasının hayvancılık alanında da yaygınlaştırılması için teşvikler arttırılmalıdır.

Modern hayvancılık ekonomik bir faaliyettir. Her ekonomik faaliyette olduğu gibi hayvancılıkta da başarı için eğitim ve teknik eleman desteği şarttır. 

Hayvanlardan arzu edilen verimin alınabilmesi için mutlaka yetiştiricinin bakım, besleme ve sağlık koruma konularında eğitilmesi, gereksinim duyduğu teknik desteğin sağlanması gerekir.

Türkiye'nin sahip olduğu hayvancılık potansiyelini daha iyi değerlendirebilmesi için; hayvan soyları ıslah edilmelidir. Otlaklar ıslah edilmeli ve korunmalıdır. Besi ve ahır hayvancılığı yaygınlaştırılmalı ve erken kesim önlenmelidir. Yem üretimi arttırılmalıdır. Hayvan hastalıkları ile mücadele edilerek pazarlama imkanları arttırılmalıdır.

 

 

Tarım.com.tr
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.