Twitter

TARIM`DA YATIRIMA TEŞVİK İÇİN İMAR PLANI ŞART DEĞİL

18 Ağustos 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan bir tebliğe göre; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi konusunda yeni bir değişikliğe gidildi.

 18 Ağustos 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan bir tebliğe göre ;Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2015/16)'de değişiklik yapılmaına dair yeni tebliğ ile birlikte yeni düzenlemelere gidildi.


 Buna göre ; MADDE 1 - 30/4/2015 tarihli ve 29342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/16)'in 8 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"(10) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projeleri, alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava deposu dışında kalan yeni tesis başvurularında yatırım yerine ait imar planının en geç hibe sözleşmesi imzalanması aşamasında il müdürlüğüne sunulması gerekmektedir. Ancak imar planını yetiştiremeyen başvuru sahiplerinin tebliğ tarihinden sonra hibe sözleşmesi imzalayacağı son günün mesai bitimine kadar il müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunarak ekinde imar planı için gerekli müracaatları yaptığına dair belge ile imar planını en geç ilk ödeme talebi ile birlikte il müdürlüğüne sunacağına dair taahhütnameyi vermeleri durumunda hibe sözleşmesi imzalanabilir. Bu durumda imar planının en geç ilk ödeme talebi ile birlikte il müdürlüğüne sunulması gerekmektedir. Aksi takdirde herhangi bir ödeme yapılmaz ve teminatları Hazine adına irat kaydedilir."                                                                                                                                                                                                            
 MADDE 2 - Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Yatırım projelerinin tamamlanma son tarihi 1/6/2016'dır. Bu tarih itibariyle tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile doksan günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanır."
 MADDE 3 - Bu Tebliğ 30/4/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 MADDE 4 - Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yeni yayımlanan tebliğe göre tarım alanlarında yapılacak yatırıma dair bir imar planı hazır olmasa dahi hiçbir sorun yaşanmadan devlet tarafından teşvik ödemesi alınabilecek.

İlgili mevzuatı görebilmek için Burayı Tıklayınız....>>>
                                                                                                                                        Hayal Senem Sayan

 

Resmi Gazete
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK