Twitter

TARIM SİGORTALARI HAVUZU EKSPERLİĞİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Risk inceleme ve hasar tespit organizasyonlarında görevlendirilmek üzere, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. tarafından,Antalya'da (Eğitim yeri daha sonra bildirilecek) "Bitkisel ürün" branşında Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Eğitimi düzenleneceği açıklandı.

Başvurular, 09 Ocak 2017 tarihi itibarıyla başladı. Son başvuru tarihi de, 27 Ocak 2017 (Saat 18:00'a kadar) olarak belirlendi.Eksperlik eğitimine,Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından yapılacak ön eleme sınavını kazanan adaylar katılabilecek.

Ön eleme sınavı başvuru şartları

5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında düzenlenen "Bitkisel ürün" branşında Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği ön eleme sınavının şartları da belli oldu.Açıklanan başvuru şartları şöyle;

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Bitkisel Ürün Sigortaları Eksperliği Temel Eğitim Programına katılacakların; Ziraat Mühendisi, Ziraat Teknikeri (EK:1 listede yer alan teknik programlara bağlı ön lisans bölümlerinden mezun olanların müracaatı kabul edilecek.) ve Ziraat Teknisyeni (EK:2 listede yer alan liselerden mezun olanların müracaatı kabul edilecek.) olması,

3-İflas veya konkordato ilan etmemiş olmaları; sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezası ile cezalandırılmamış olmaları,

Yüz kızartıcı suçlardan hükümlüler başvuramıyor

4-Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut basit ve nitelikli zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları,

5-Eksper eğitiminin düzenleneceği tarihler arasında, fiili askerlik görevinde olmamak,

6-Hakkında  tedbiren dahi olsa, kamu görevinden çıkarılma veya kamu görevinden yasaklılık kararı bulunmamak,

7-Seyahat engeli olmamak,

8-Her türlü arazi şartlarında çalışabilir olmak,

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı'na kimler katılamaz?

* Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli, işçi statüsünde çalışanlar,
* Sigorta acenteliği de yapan dernek, kooperatif, birlik, oda vb. kuruluşlarda çalışanlar,
* Sigorta şirketinde çalışanlar,
* Acente, broker olanlar,

Sınav için başvuru şekli

Başvurular, Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) www.segem.org.tr web adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Söz konusu web adresindeki "Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı Başvuru Kılavuzu"nda yer alan açıklamalar doğrultusunda yapılabiliyor.Başvuru yapan adayların, belirtilen işlemleri sırasıyla ve eksiksiz yapması, başvurularının geçerliliği açısından oldukça önemli olduğu ifade ediliyor.

Ön eleme sınavı, 11 ilde ve 11 Şubat'ta

Başvurular, 09 - 27 Ocak 2017 (Saat 18:00'a kadar) tarihleri arasında yapılabiliyor ve başvuru süresi kesinlikle uzatılmıyor.  

Ön eleme sınavı; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Giresun, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya ve Şanlıurfa il merkezlerinde, 11 Şubat 2017 Cumartesi günü Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından gerçekleştirilecek.

Bitkisel Ürün Sigortaları Eksperliği eğitim programı: 06-18 Mart 2017 tarihleri arasında, toplam 104 saat olup, bitkisel üretim temel eğitim katılım ücreti: 1.100 TL (Bin yüz lira).

İletişim adresleri

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığı-Telefon: +90 (312) 258 79 56-58-55-59-57-54-62,
Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.-Telefon     : 444 82 77,
Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)-Telefon        : +90 (212) 325 84 89 (pbx),

EK: 1 ZİRAAT TEKNİKERLERİ İÇİN KABUL EDİLECEK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

1

Bahçe Tarımı (Bahçe ziraati, bitkisel üretim, budama ve aşılama, fidan ve fidecilik, fidan yetiştirme)

2

Bağcılık

3

Sebze Üretimi

4

Bitki Koruma

5

Çayır-Mera ve Yem Bitkileri

6

Tarla Bitkileri

7

Organik tarım

8

Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği (Endüstri Bitkiler Yet. ve Değerlendirme)

9

Seracılık (Seracılık-budama ve aşılama)

10

Tarım (Tarım AÖF)

11

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (Süs Bitkileri, Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği)


EK: 2 ZİRAAT TEKNİSYENLERİNİN MEZUN OLDUĞU LİSELER

1- Tarım Meslek Lisesi

2- Anadolu Tarım Meslek Lisesi

3- Ziraat Meslek Lisesi

Tarım Sigortaları Kanunu 2005'de çıktı

Gelişmiş ülkeler, uyguladıkları çeşitli korumacılık politikaları, "Risk yönetim programları" ve bu programlar içerisinde önemli bir yer alan"Tarım sigortaları uygulamaları" ile risk paylaşımını ve transferlerini gerçekleştiriyor. Ülkemizde de, tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınabilmesi amacıyla, bir sigorta mekanizmasının devreye sokulması düşünüldü ve bu amaçla 14/06/2005 tarihli ve 5363 Sayılı "Tarım Sigortaları Kanunu" çıkarıldı.

Sigorta Havuzu kuruldu

Tarım Sigortaları Kanunu'na göre; kapsama alınan riskler ile ilgili olarak yapılacak sigorta sözleşmelerinde, standardın sağlanması, riskin en iyi koşullarda transferi için uygun ortam oluşturulması, oluşacak hasarlarda tazminatın tek merkezden ödenmesi ve tarım sigortalarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacına yönelik olmak üzere, bir Sigorta Havuzu kuruldu.

Bu Havuz'a ilişkin tüm iş ve işlemler, bu Havuz'a katılan sigorta şirketlerinin eşit hisselerle ortak oldukları Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. tarafından yürütülüyor. Sigorta şirketleri, tarım sigortası sözleşmelerini Havuz adına ve Havuz tarafından belirlenen standart poliçeler üzerinden yapıyor ve prim ile riskin tamamını Havuz'a devrediyor.

Devlet, çiftçi sigorta primine destek sağlıyor

Devlet, bu Kanun kapsamında yapılacak sigorta sözleşmelerine münhasır olarak, çiftçi adına sigorta primine destek sağlıyor. Devlet prim desteğinin miktarı, her yıl için ürün, risk, bölge ve işletme ölçekleri itibariyle, Bakanlar Kurulu kararıyla belirleniyor.

Havuz Uygulaması ile  bir sigorta şirketinin tek başına üstlenemeyeceği kuraklık ve don gibi katastrofik risklerin teminat kapsamına alınabilmesi, Reasürans katılımının teşvik edilerek, reasürans kapasitesi ve kapsamının genişletilmesi, sigorta şirketlerinin bilgi, personel ve mali kaynaklarının, ortak olarak daha verimli bir şekilde değerlendirilmesi, Devletin prim ve hasar fazlası desteğinin etkin şekilde kullanılması, fiyatlarda haksız rekabetin önlenmesi, sigortaya katılımın artırılmasının sağlanması gerekiyor...

Haberler Ankara
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK