Twitter

SU ALANLARININ KİRALANMASINA DÜZENLEME

Su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında kullanılan su ve su alanları, iç sularda en az 5 yıl en fazla 10 yıla kadar, denizlerde en az 10 yıl en fazla 15 yıla kadar kiraya verilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, ülkenin su kaynaklarının verimli şekilde kullanılması ve su ürünleri faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile ticari, amatör, ıslah ve rekreasyonel amaçlı su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre, süresi komisyonca belirlenmek üzere su ürünleri üretim yerlerinde, su ürünlerinin ticari amaçlı istihsal hakkı en fazla 5 yıla, projeye dayalı amatör, rekreasyonel ve ıslah amaçlı istihsal hakkı ise en fazla 10 yıla kadar kiraya verilebilecek. Kira süresinin uzatılması talebinde bulunulamayacak. Ticari amaçlı su ürünleri istihsal hakkı kiralanan yerlerde, şartlara uygun olarak, belirlenecek alanlarda ve zamanlarda amatör avcılık yapılabilecek. Süresi komisyonca belirlenmek üzere, su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında kullanılan su ve su alanları, iç sularda en az 5 yıl en fazla 10 yıla kadar, denizlerde en az 10 yıl en fazla 15 yıla kadar kiraya verilebilecek.Su ürünleri üretim yerlerinde istihsal amaçlı yapılacak kiralama başvuruları değerlendirilirken, sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından yıllık avlanabilir stok miktarının bulunup bulunmadığı dikkate alınacak. İstihsal hakkını kiralayanlar, bunu başkasına devredemeyecek.

çiftçilik

KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Su ve su ürünleri üretim yerinin tesliminden sonra vadesi gelmiş kira bedelinin ödenmemesi durumunda kiracıya Bakanlık il müdürlüğünce 60 gün süre verilecek. Bu süre içinde kira borcunun ödenmediğinin tespiti halinde 60 gün ilave süre verilecek ve ödenmeyen her taksit miktarının iki katı alınacak. Buna rağmen kira bedelini ödemeyenlerin kira sözleşmesi il müdürlüğünce feshedilecek.Yönetmelikle belirlenen kurallara aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişilere, su ürünleri kooperatiflerinin veya birliklerin başkan ve yönetim kurulu üyelerine, kabahatin niteliğine göre ayrı ayrı idari para cezaları verilecek.Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılan ve devam eden kira sözleşmelerinde kiracının talebi olması ve 31 Aralık'a kadar müracaat edilmesi halinde sözleşme yenilenebilecek.

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK