Twitter

MASRAFLAR ARTINCA ÜRETİCİ BEYAZ ALTINDAN KAÇTI

Türkiye'de stratejik ürünlerden biri olan ve yaklaşık 50 çeşit sanayi kolunun hammaddesini oluşturan pamuğa üretici küstü.

Aydın’ın en önemli geçim kaynaklarından biri olmasına karşın son 15 yılda Aydın’da pamuk ekim alanının 92 bin 908 hektardan 58 bin 879 hektara düştüğü belirtildi.

Konuyu masaya yatıran Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, “Stratejik ürünümüz pamukta üretimin yönlendirilmesi, üreticilerin gelir seviyesinin korunması, tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanması sanayici ve ihracatçıya dünya fiyatlarından mal temini ve rekabet şansı kazandırılması, sağlıklı bir piyasa oluşumu, spekülatif hareketlerin önlenebilmesi, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması hükümet politikası haline getirilmelidir” dedi.

“EKİM ALANI VE ÜRETİM YILDAN YILA DÜŞÜYOR”

Aydın ilinin pamuk üretimi bakımından oldukça elverişli ekolojik şartlara sahip olmasına rağmen genel itibariyle pamuk ekim alanlarının düştüğünü belirten Aydın Ziraat Odası Koordinasyon Kurulu Başkanı Rıza Posacı, “Aydın’da 2004 üretim yılına kadar pamuk üretimi ülke üretiminin yüzde 30-32’sini karşılamakta idi.Ancak son yıllarda üretim şamasındaki girdi fiyatlarının çok yükselmesi, dolayısıyla üretim maliyetlerinin artması, buna karşılık fiyatlar genel seviyesinde aynı oranda bir artışın gerçekleşmemesi sonucu olarak, üretici devamlı zarar eder hale gelmiş ve özellikle 2003 yılından itibaren ekim alanlarında ciddi miktarda daralmalar ortaya çıkmıştır” dedi.

“EKİM ALANI DARALDI BİRİM ALANDA VERİM ARTTI”

Aydın’da 1995/96 ekim döneminde 92 bin 908 hektar alanda yapılan ekim sonucu 284 bin 795 ton üretim gerçekleştiğini ve dekarda 306,5 kilogram verim elde edildiğini belirten Posacı, 1996/97 döneminde 95 bin 951 hektar, 2005/06 döneminde 52 bin 115 hektar, 2008/09 döneminde 44 bin 156 hektar, 2009/10 döneminde 35 bin 889 hektar, 2010/11 döneminde 49 bin 479 hektar, 2011/12 döneminde 59 bin 200 hektar, 2012/13 döneminde 50 bin 550 hektar, 2013/14 döneminde 53 bin 637 hektar, 2014/15 döneminde de 58 bin 879 hektar alanda pamuk ekimi yapıldığını belirtti.

“YILLIK PAMUK İHTİYACI 1 MİLYON 500 BİN TON”

2003 yılından itibaren birim alanda alınan ürün miktarının artmasına karşılık ekim alanlarının hızla daraldığını belirten Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, “Ülkemizin bir numaralı kurulu sektörü tekstil her yıl tüketmek üzere yaklaşık 1 milyon 500 bin ton pamuğa ihtiyaç duymaktadır.Bu sektöre hammadde sağlayan üretici sektörle beraber 3,5-4 milyon istihdam sağlayarak yaklaşık 12 milyon nüfusa bakmaktadır.Hal böyleyken, pamuk üretimimiz desteklemelere rağmen 2001-2009 yılları arasında 950 bin tondan 380 bin tonlara gerilemiştir.Yine ülkemiz, her yıl yaklaşık 850-900 bin ton pamuk ithal etmek zorunda kalarak, 1.5 milyar dolar diğer pamuk üreticisi ülkelerin ürünlerini satın almıştır.2010 yılında ise pamuk fiyatlarında yaşanan yüzde 110’luk fiyat artışı ile ithalat bedeli 2,5 milyar dolarlara ulaşmıştır.Bu da ülkemiz cari açığına neden olmaktadır.Kalite ve kantine olarak mukayeseli bir üstünlüğe sahip olduğumuz pamukta talep hızla artarken, üretimde bu artışa paralel bir gelişme sağlanamamıştır.Bugün Türkiye’nin pamuk ihtiyacının yarısından fazlası ithalat ile karşılanmaktadır” dedi.

“TÜRKİYE KENDİ PAMUĞUNU KENDİ ÜRETMELİDİR”

Emek yoğun işgücü ve yaklaşık 6 milyon kişinin geçim kaynağı olan pamuğa hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini kaydeden Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, “Türkiye ihtiyacı olan pamuğu kendi üretmelidir.Bu potansiyel de mevcuttur.Bunun için gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemiz tarımı da desteklenmesi gerekmektedir.Ülkemiz çiftçisinin rekabet gücünün yükseltilmesi ancak eşit koşulların sağlanması ile mümkün olacaktır.Bunun için pamukta belirli bir politika oluşturulmalı ve çiftçinin mağduriyetinin giderilerek pamuk üretme isteği ve kararlılığına kulak verilmelidir” ifadelerine yer verdi.

İHA
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.