Twitter

KURU ÜZÜM VE İNCİR İHRACATINDA SORUNLAR VE FİİLİ ÇÖZÜM YOLLARI

Üretim ve ihracatında dünya lideri olduğumuz kuru incir ve çekirdeksiz kuru üzüm ürünlerinin yetiştirilmesinde ve ihracatında dünyada söz sahibi olduğumuz iki ana ihraç ürünümüzde, üreticilerin tüccar ve paketlemeci firmalara hammadde olarak teslim edecekleri ürünlerde aranacak kriterlerin (pestisit kalıntısı, kayısıda kükürt oranı, seçme-boylama özellikleri, ambalaj,vb.) alıcı ülke kriterleri de dikkate alınarak ilgili Bakanlıklar (GTHB; Ekonomi Bakanlığı), TSE, Ege, İstanbul ve Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri ihracatçı Birlikleri ile kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelmesiyle belirlenerek uygulamaya konulması, söz konusu ürünlerin ticaretinin sağlıklı bir sisteme sokulması ve ihracattaki risklerin azaltılması açısından önem taşımaktadır.

Bu ana sorunların yanı sıra Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliklerinin 2014 yılı iş planı sorunları ortaya koymak ve sorunların fiili çözümü ile ilgili çalışmaları ortaya koyması bakımından önemlidir:

1-Uğraşım konusu maddelerin ihracatının düzenli bir şekilde devamının sağlanması,

2. Kuru Meyve Tanıtım Grubu'nun yurt içi ve dışında ürünlerimizin tanıtımı amacıyla yapacağı çalışmalara etkin şekilde katılınarak destek verilmesi,

3. Stok yönetiminin sağlanması için lisanslı depoculuk başta olmak üzere depo sistemlerinin araştırılması ve bu konuda çalışmalara katkıda bulunulması,

4. "Çekirdeksiz Kuru Üzümde Verim, Kalite ve Gıda Güvenliğini Artırma" projesini devam edilmesi ve çekirdeksiz kuru üzüm üretimiyle uğraşan müstahsile, teknik personele ve ilaç bayilerine çekirdeksiz kuru üzüm yetiştiriciliği konusunda hazırlanmış olan bilgilendirme kitapçığı ile ülkemizde, Avrupa Birliğinde ve Rusya'da ruhsatlı ortak ilaç listelerinin yer aldığı ilaç listelerinin dağıtımına devam edilmesi, Okratoksin A ve zirai mücadelenin doğru şekilde yapılmasına yönelik afiş ve broşür dağıtımının gerçekleştirilmesi, Oda ve Borsalarla işbirliği halinde bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi,

5. Ticaret Borsaları ile birlikte çekirdeksiz kuru üzümde pestisit kullanım durumunun izlenmesi amacıyla bölgedeki bağlardan alınan örnekler üzerinde analizler yapılarak alınan sonuçların sektörle paylaşılması,

6. Geleneksel Türk kuru meyvelerinin tat, aroma ve nefasetinin korunası için Türk mevzuatına uygun ürünlerin üretilmesinin sağlanması için bilgilendirme ve diğer çalışmaların yapılması,

7. AB ve diğer alıcı ülke mevzuatlarına, Uluslararası Codex standartlarına ve uluslararası sağlık ve kalite standartlarına uygun ürün yetiştirilmesi için çalışmalar yapılması,

8. Çekirdeksiz kuru üzüm bağ alanlarının belirlenmesi ile ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılması,

9. Kuru incirde kaliteli ve aflatoksinden ari ürün temini için üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılması, bütçe imkanları çerçevesinde ve gerekirse GTHB ve diğer STK'larla işbirliği yapılarak afiş-broşür-kitapçık ile ilek torbası, ekşilik böceği tuzağı,vb. dağıtımı

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliklerinin 2014 yılı iş planı kuru incir ve kuru üzümün üretimi, içeride tüketimi ve ihracatında sorunları ortaya koymak ve sorunların fiili çözümü bakımından önemli olup ele almaya değer gördük.

1-Uğraşım konusu maddelerin tarımsal üretiminden kaynaklanan sorunlarına çözümler aranması,

2. Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeleri Konferansı'na, INC Kongresi'ne, Avrupa Kuru Meyveler Günü ve FRUCOM toplantılarına katılım sağlanması,

3. Arjantin'de gerçekleştirilecek olan 2014 Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeleri Konferansı'na katılım sağlanması,

4. Diğer üretici ülkelerin ihraç politikalarının izlenip üyelerimizin bilgilendirilmesi,

5. Ülkemizde zorunlu yürürlükte bulunan çeşitli standartlarda görülen aksaklıkların saptanıp, gereken değişikliklerin yapılmasının sağlanması,

6. ihraç ürünlerimizin ihracatının gelişmesine yardımcı olacak ulusal ve uluslararası sergi, fuar, konferans, seminer, v.b. organizasyonlara katılınması ve/veya ulusal katılım organizasyonları düzenlenmesi,

7. Üyelerimizin genel ve kendilerine ait ihracata ilişkin sorunlarına zamanında çözüm getirilmesi,

8. Birliğimiz uğraşım sahasındaki maddelerin kalite ve üretiminin arttırılması amacıyla hazırlanan projelere destek verilmesi, halen devam etmekte olanlara desteğin sürdürülmesi, üretici, tüccar ve GTHB ve firmalarımızın teknik personeline yönelik eğitim programları düzenlenmesi,

9. Kuru incirde 2000 yılından beri başarıyla sürdürülen Aflatoksin izleme Kurulu'nun çalışmalarına devam etmesi sağlanarak işletmelerimizin aflatoksin kontrollerinde bir standart ve yeknesaklığın sağlanması,

10. Kuru incirde 2000 yılından beri başarı ile sürdürülen aflatoksinli kuru incirlerin imhası projesine 2014 rekoltesi için de devam edilerek söz konusu incirlerin gerek ihracının ve gerekse iç piyasada tüketilmesinin önlenmesi,

11. Aydın İl Özel idaresi ile 2009 yılında imzalanan Protokol çerçevesinde, Geçtiğimiz yıllarda kuru incir üretim bölgelerinde kuraklığa karşı Birliğimiz maddi desteği ile yaptırılan üç gölete ilave olarak, 2014 yılında yapımı tamamlanacak bir gölete maddi destek sağlanması,

12. Organik ürün ihracatına ait istatistiki bilgilerin düzenlenmesi çalışmalarına devam edilmesi,

13.ilgili ihracatçılarımıza ve sektöre genel katkısı olabilecek organik proje çalışmaları hazırlanması ve diğer kurumlarca hazırlanacak olanlara destek olunması,

14. Başta AB mevzuatı olmak üzere alıcı ülke mevzuatları ile ilgili gelişmelerin takibi ve üyelerimizin bilgilendirilmeye devam edilmesi, 15. Kuru incir ticaretiyle uğraşan aracı-tüccarlara ait depolar ile üretim bölgelerindeki üretim tesislerinin Birliğimiz teknik elemanlarının yanı sıra, Ege Üniversitesi ile İzmir ve Aydın il Tarım Müdürlükleri yetkilileri ile birlikte ziyaret edilerek denetlenmesi.

NAİM ÖZDAMAR

AYDIN / BUHARKENT ZİRAAT ODASI BAŞKANI

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.