Uygulama
Twitter

KIRMIZI ÖRÜMCEĞE ÇARE ARAYANLAR MÜJDE

Kırmızı örümcek zararlısı çiftçileri zor durumda bırakmaya devam ediyor.

KIRMIZI ÖRÜMCEK; Yumurtadan yeni çıkmış larvanın rengi her iki türde açık sarı ile uçuk kırmızı rengindedir. Oval biçiminde olan yeni larvalar beslendikten sonra rengi koyulaşır ve ergine benzerler. Üç çift bacaklı olan larva döneminde vücut kıllıdır.

Tarla kenarlarında, bahçe ve çalılıklardaki yabancı otlarda üremesine devam ederek kışı geçiren kırmızı örümcekler ergin olur olmaz çiftleşir ve bir müddet beslendikten (yazın yaklaşık bir gün) sonra yumurta koymaya başlar. Yumurtalarını yaprağın alt yüzüne tek tek bırakır. Yaprak sapına yakın ana damarın çevresinde ve yaprağın kenarlarına doğru damar ortalarına daha yoğun yumurta bırakır. Dişiler yapraklar altında önce yumurtalarını içine bırakacakları ağlarını örerler. Ağların çokluğu Kırmızı örümcek popülasyonunun yoğun olduğunu gösterir. Bir dişi ömrü boyunca 100 - 150 yumurta bırakır. İklimin gidişine ve bölgelere göre bir neslini 10-20 günde tamamlar ve yılda l0 - 20 döl verebilir. Zararlının popülasyonu, gelişme döneminde, eylül başına kadar her zaman artabilmekte ise de Akdeniz Bölgesi'nde popülasyonun en çok artış gösterdiği aylar temmuz ve ağustos'tur. Ağustos ayından sonra havaların biraz serinlemesi ve çiğin artmasıyla popülasyonu genellikle düşer.

YAŞAYIŞI

Kırmızı örümcek yaprakta varlığını, yaprağın önce sararıp sonra kızarması ile belli eder. İlk sararmalar yaprağa üstten bakıldığında, serpiştirilmiş sarı noktalar şeklinde görülür, daha sonra yaprağın bir bölümü veya tamamı homojen olarak kızarır. Zararlı tarafından emilerek rengi değişen yapraklar kolayca fark edilebilir.

Bitkide taraklanmadan önce yoğunluk kazanırsa, yaprakların kurumasına veya kızarmasına neden olarak bitkinin beslenmesini yavaşlatır veya durdurur. Bunun neticesinde bitki boyu kısa kalır. Bitkide gelişmenin yavaşlaması taraklanmayı geciktirir.

Taraklanma döneminden sonra populasyonu yükselirse yukarıda açıklandığı gibi yapraklarda zarar yapması yanında tarak, çiçek ve küçük kozalarda da beslenerek bunların daha çabuk dökülmelerine neden olur. Bu dönemde de yapraklardaki zararı bitkinin yeterli beslenmesine engel olduğundan gelişmeyi yavaşlatıp bitkide dökümleri artırmakta, kozaların küçük kalmalarına sebep olmaktadır.

Vereceği zararın miktarı zararlının yoğunluğuna, zararlının yoğunluk kazandığı anda bitkinin fenolojik dönemine bağlıdır. Koşullara göre zarar oranı değişmekle birlikte yoğun populasyonlarda zararı % 40' a kadar çıkabilir.
Ülkemizin pamuk tarımı yapılan tüm bölgelerinde bulunmaktadır.

KİMYASAL MÜCADELE

İlaçlamaya başlamadan önce alet kalibre edilir. Memelerin iyi püskürtme yapıp yapmadığına bakılır. İyi püskürtme yapmayan memeler değiştirilir. Suyla atılan ilaçlar, çiğ kalktıktan sonra; ve rüzgarsız saatlerde atılmalıdır. Su ile seyreltilerek kullanılan ilaçlarda mahlulün titizlikle hazırlanması gerekmektedir.

İLAÇLAMA ZAMANI

Mücadele zamanının tespiti için sürveye, bitkiler 4-6 yapraklı olduktan sonra başlanır. 40-50 dekarlık pamuk tarlası bir ünite olarak kabul edilir. Her ünite yaklaşık 4 bölüme ayrılır. Her bölümde 10-15 adımda bir 25 bitkiden birer yaprak alınmak suretiyle toplam 100 yaprağın arka yüzeyindeki kırmızı örümcekler büyüteçle sayılır. Buradan yaprak başına ortalama zararlı sayısı hesaplanır. Yapılan survey sonucunda zararlı yalnız tarla kenarında ve mevzii bulunuyorsa, özellikle erken mevsimde yalnız tarla kenarlarının veya mevzii olarak bulunan yerler spesifik ilaçlarla ilaçlanmalıdır. Eğer zararlı tarla kenarından tarlanın içine yayılmış ve yapılan sürveyde de yoğunluk yaprak başına Akdeniz'de 5, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da 10 adet kırmızı örümceğe ulaşmış ise kaplama ilaçlama yapılır. Kırmızı örümcekte ilk bulaşmalar hem tarla kenarında hem de tarla içinde mevzii olup homojen bir dağılım göstermemektedir.

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK