İŞTE DESTEKLEMEDE ARANAN ŞARTLAR

Hayvan Genel Müdürlüğünün yayınladığı dosyaya göre 34 ilde kayıtlı üreticiler arıcılık konusunda desteklenecek.

Yayınlanan Rehbere Göre;

Desteklemenin Amacı

Bu rehberin amacı uygulayıcı ve denetleyici birim olan il proje yürütme ve değerlendirme biriminde görev yapan teknik personelin ve yatırımcıların müracaattan son aşamaya kadar gerekli olan usuller hakkında genel bilginin sağlanmasıdır.

Bu rehber, arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğinde üretimin artırılması, kalitenin yükseltilmesi için damızlık işletmelerinin ve ticari modern işletmelerin kurulmasına yönelik yatırımların desteklenmesini, yönetimini, başvuru koşullarını, yatırımcının yükümlülüklerini, yatırıma alınma koşullarını, yatırım için hakediş düzenlemeyi, teknik şartların belirlenmesini, yatırımların izlenmesi ve raporlamanın çerçevesini açıklamaktadır. Bakanlık tarafından sağlanacak desteklerin, kaynak dağılımının düzenlenmesinde Bakanlık yetkilidir. Desteklemelerin kaynağa göre planlanmasında İl Proje Değerlendirme Komisyonu'nca  yatırıma uygun bulunan ve Genel Müdürlüğe gönderilen yatırımcı listeleri ve proje büyüklükleri dikkate  alınır. Destek programlarının yönetimindeki teknik, idari ve mali açıdan yetki ve sorumluluk Bakanlık İl Müdürlüklerine aittir. İl Müdürlükleri bu yetki ve sorumluluklarını Kararname, Tebliğ ve Uygulama Rehberinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda yerine getirirler. Genel Müdürlük ayrıca, Bakanlık İl Müdürlükleri arasında koordinasyonun sağlanması, destek yönetimine ilişkin olarak Bakanlık İl Müdürlüklerine yönlendirmede bulunma görev ve yetkilerine sahiptir.

 

Yatırım Konularına Göre Hibe Desteği Kapsamları ve Uygulanacak İller

a) Arıcılık Destekleme konuları ve Uygulama İlleri;

Destekleme konuları; bal süzme makinası, bal eritme ve dinlendirme kazanı, sır alma teknesi, polen tuzaklı boş kovan, elektrik üreten güneş enerjisi sistemi, seyyar arıcı barakası, bal sağım çadırı malzemelerini kapsar.

Tebliğ kapsamında Adıyaman, Adana, Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde kayıtlı üreticiler desteklenecektir.

b) Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Destekleme Konuları ve Uygulama İlleri;

Damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makina, alet ve ekipman alımı, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, alet ve ekipman alımını kapsar.

Tebliğ kapsamında, Kars ilinde 1.000 adet kapasiteli damızlık kaz, Kars, Ardahan ve Muş illerinde 500'er adet kapasiteli ticari kaz ve Bingöl ilinde 1.000 adet kapasiteli ticari hindi yetiştiriciliği işletmeleri desteklenecektir.

c) İpekböcekçiliği Destekleme Konuları ve Uygulama İlleri;

Bursa ve Diyarbakır illerinde 10 kullanıcılı toplu besleme evi ve kapama dut bahçesi tesisi yatırımları için hibe desteği uygulanacaktır.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Başvurular, 19.7.2017 tarihi ile18.8.2017 tarihleri arasında yapılır. Yeni inşaat yapımı, alet-ekipman alımı için yatırımcılar, başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu İl Müdürlüklerine başvururlar.

  1. Başvurular, il müdürlüklerinde kurulan İl proje yürütme birimi tarafından kabul edilir.
  2. Başvuru dosyasına geliş tarihi ve evrak numarası verilir. Bu tarih ve evrak numarasının başvuru sahibine de verilmesi zorunludur.c.
  3.  Projeyi ve/veya yatırım konusu ile ilgili istenilen belgeleri, yatırımın yapılacağı/ikamet ettiği yerleşim birimlerinin bağlı olduğu il müdürlüklerine başvuru tarihi ve saati sona ermeden şahsen yapacaktır.
  4. Proje başvuru dosyaları, hibe başvuru formu, değerlendirme kriterleri tablosu ve sunulabilecek diğer dokümanlarla birlikte iki takım olarak hazırlanır. Bir takımı İl Müdürlüğü'ne teslim edilir, diğeri de yatırımcı tarafından muhafaza edilir.
  5. Başvuru süresi otuz gündür.

         Desteklemeden Yararlanamayacak Olanlar

a) Hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ortaklıkları, (İpekböcekçiliği yatırımları için köy tüzel kişiliği/kozabirlik veya bağlı kooperatifler bu kapsamda değerlendirilmez)

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcılar,

c) Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar,

ç) 5488 sayılı Tarım Kanunu'nun 23'üncü maddesi hükümleri uygulananlar, (İl Müdürlüklerince ÇKS sisteminden sorgulama yapılır)

d)İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar,

e)Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler,

f)Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş olanlar,karar kapsamındaki desteklemelerden yararlandırılmazlar.

Arıcılık İpekböcekçiliği Kaz Hindi Desteklemesi Uygulama Rehberi için tıklayınız.

HAYGEM
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.