Twitter

HAYVANCILIK DESTEKLERİ BELİRLENDİ!

Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 2016 yılı Tarımsal Desteklemeleri kapsamında hayvancılık desteklerinin uygulanmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2016/26, 24 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, sağlıklı üretimin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıt sistemlerinin güncel tutulması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin artırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için yetiştiricilerin desteklenmesini amaçlayan Tebliğ, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda yer alan hayvancılık destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Buzağı desteklemesi                        

Tebliğe göre TÜRKVET ve e-Islah'a kayıtlı, 2016 yılı doğumlu, doğduğu işletmede en az 4 ay yaşamış, aşısız ari işletme statüsü kazanan işletmeler hariç olmak üzere programlı aşıları yapılmış her bir buzağı için buzağı destekleme ödemesi yapılacak.

1 Ağustos 2017 tarihinden sonra e-Islah'a kaydedilen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmayacak.

Buzağı desteklemesi, soykütüğü işletmelerinde 2017 yılında olmak üzere iki dönemde, önsoykütüğü işletmelerinde ilki 2016 yılında olmak üzere üç dönemde yapılacak askı ve hakediş çalışmalarıyla ödenecek ve desteklemelere bir defa başvuruda bulunmak yeterli olacak.

İlk destekleme başvurusu 15 Temmuz 2016 tarihine kadar yapılacak. Bu dönemde başvurusu olmayan yetiştiriciler sonraki destekleme dönemleri için 1 Kasım-31 Aralık 2016 tarihleri arasında başvuru yapabilecekler. 1 Haziran 2017 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Soykütüğü ve döl kontrolü desteği hariç olmak üzere, hastalıklardan ari işletme desteği alan işletmeler ile 31 Aralık 2016 tarihinde tarım cezalısı olan işletmeler, desteklemeden yararlandırılmayacak.

Malak desteklemesi

Çoklu doğumlar dahil 2016 yılı doğumlu, TÜRKVET'e kayıtlı ve doğduğu işletmede en az 4 ay kalan her malak için, malağın doğduğu işletmenin sahibine bir kez destekleme ödemesi yapılacak. Malak desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1 Kasım-31 Aralık 2016 tarihleri arasında yazılı olarak başvuracaklar.

Anaç koyun ve keçi desteklemesi

Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemi'ne (KKBS) kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan başına yılda bir kez desteklemeden yararlandırılacak.

Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, KKKS'de işletme ve hayvan bilgilerinin güncellenmesini sağlayarak, güncellenmiş hayvanlarının kulak numaralarının listesi bulunan dilekçeyi destekleme başvurusunda bulunmak üzere 1 Eylül-25 Kasım 2016 tarihleri arasında üyesi olduğu damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliğine verecekler.

25 Kasım 2016 tarihinden sonra KKKS'ye kaydedilen veya güncellenen işletme ve hayvanlar desteklemeden yararlandırılmayacak.

Desteklenecek anaç koyun ve keçilerin aynı ırktan olmaları şartı aranmayacak. Anaç koyun ve keçilerin 1 Eylül 2015 tarihinde ve öncesinde doğmuş olması gerekecek.

Çiğ Süt Desteklemesi de var

Tebliğ ile Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğinin ve Tiftik Üretiminin Desteklenmesi, Çiğ Süt Desteklemesi, Arılı Kovan Desteklemesi, İpekböceği Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi, Besilik Erkek Sığır Desteklemesi, Çoban (sürü yöneticisi) İstihdam Desteği, Hayvan Hastalığı Tazminatı Desteklemeleri, Atık Desteği, Hastalıktan Ari İşletme Destekleri, Programlı Aşı ve Küpe Uygulamaları, Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi konusundaki desteklemelerin uygulama esasları da düzenlendi.

Tarımsal Pazarlama
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK