FINDIK KOZALAK AKARI`NA DİKKAT

Fındık Kozalak Akarına karşı en etkili mücadele şekli Mekanik Mücadeledir.

Fındık bahçelerinin özel bir zararlısı olan Fındık Kozalak Akarı gözle görülemeyecek kadar küçük, meyve veya sürgün gözlerine girerek onların şişkinleşip kozalak şeklini almalarına sebep olur. Deforme olan gözler gelişemediğinden uç kurumaları ve üründe azalma meydana gelir. Kozalak akarı zararını 2 tür meydana getirmektedir.

?

Bu zararlıların vücutları ince, uzun, silindir şeklinde, mat beyaz renklidir. Her iki tür de çok küçük olup, gözle görülmezler. Kışı kozalaklar içinde geçirip ilkbaharda yeni açılan yaprak koltuklarındaki ikinci yıl sürecek tomurcuklara girerek beslenme ve üremelerine devam ederler. Temmuz ayından itibaren tomurcuklarda şişmeler başlar, Ağustos ayında ise nohut büyüklüğüne ulaşır. Her iki tür de Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olarak bulunmaktadır ve bütün fındık çeşitleri üzerinde beslenmektedirler. Fındık çeşitlerinin, fındık kozalak akarlarına karşı hassasiyetleri farklıdır. Hassas çeşitlerde %70'e varan zarara neden olabilirler. En duyarlı çeşitler, Tombul, Mincane ve Uzunmusa, en dayanıklı çeşitler ise Acı, Kuş ve Palaz'dır. Fındık kozalak akarları sadece fındık çeşitleri üzerinde beslenmekte ve başka bitkilerde zararlı değildir. Tomurcuk içinde beslenen fındık kozalak akarları Fındık kozalak akarının oluşturduğu kozalaklar Fındık kozalak akarları fındığın sürgün tomurcuklarında, erkek ve dişi çiçeklerinde beslenerek büyük ekonomik kayıplara neden olurlar. P. avellenea dişi ve erkek çiçek tomurcuklarında beslenerek kozalaklar oluşturmaktadır. Ayrıca yaprak tomurcuklarında beslenerek bu tomurcukların kurumasına ve dökülmesine neden olmaktadır. Fındık kozalak akarının oluşturduğu kozalaklar C. vermiformis türü kozalak oluşturmamakta, P. avellenea türünün oluşturduğu kozalaklar içinde beslenmektedir. Her iki türün beslenmesi sonucunda dişi ve erkek çiçekler, tomurcuklar ve kozalaklar dökülerek kuru sürgünler oluşmaktadır.

Fındık Kozalak Akarına karşı en etkili mücadele şekli Mekanik Mücadeledir. Mekanik Mücadele, Kozalakların kışın yapraksız dönemde toplanıp bahçe içerisinde bir yere bırakılması şeklinde yapılan bir mücadele yöntemidir. Toplanan Kozalaklar kesinlikle yakılmamalı ve gömülmemelidir. Kozalakların içi diğer faydalı akar ve böcekler için de bir barınak yeridir. Fındık Kozalak Akarı çok yavaş hareket ettikleri ve olumsuz çevre şartlarından çok çabuk etkilendikleri için kozalakları terk edemezler ve kuruyan kozalaklar içinde besin bulamadıkları için ölürler. Kozalakların içerisinde barınan faydalı böcekler kozalakları terk ederek faaliyetlerini devam ettirirler. Bahçelerinde kozalak bulunan üreticilerimiz yapraksız dönemde kozalakları toplayıp bahçe içerisine bırakarak hem etkili bir mücadele yapmış olacak; hem de kimyasal ilaçların çevre-insan ve faydalılara vereceği zararı önlemiş olacaklardır. Sürekli Mekanik Mücadele yapılan fındık bahçelerinde kimyasal mücadeleye gerek duyulmaz.

Kimyasal mücadele yapılacak bahçelerde ise mutlak bir ön sayım yapılmalıdır. Bu amaçla 1-10 da büyüklüğündeki bahçelerde 10 ocak, 11-20 da büyüklüğündeki bahçelerde 20 ocak, 21-30 da büyüklüğündeki bahçelerde 30 ocak işaretlenir. Bu ocakların birer dalındaki kozalak sayılır. Bir dalda ortalama 5 kozalak varsa ilaçlı mücadeleye karar verilir.Kimyasal Mücadele için en uygun zaman akarların göçünün yoğun olduğu Nisan sonu Mayıs ayı ortalarına kadar olan süredir. Başarılı bir mücadele için yaprak ve sürgünlerin tamamen ilaçlanması gerekmektedir. İlaçlamalar bir hafta içerisinde bitirilmelidir. Kullanılacak Bitki Koruma Ürünleri Bitki Koruma Ürünleri Satış Bayisinden alınarak Bitki Koruma Ürünleri uygulama belgesine sahip kişiler tarafından yapılmalıdır. Üreticiler İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine müracaat ederek daha geniş bilgi alabilirler.

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.