Twitter

DÜVE DESTEĞİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

TÜRKVET'e kayıtlı sığır işletmesi olan üreticilerimize işletme kapasitesini 20 başa tamamlayacak şekilde satın aldıkları düve/manda başına %40 oranında hibe desteği verilecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafındandan TÜRKVET'e kayıtlı sığır işletmesi olan üreticilere işletme kapasitesini 20 başa tamamlayacak şekilde satın aldıkları düve/manda başına yüzde 40 oranında hibe desteği verilecekt. Müracaatlar; 31 Aralık 2020 tarihine kadar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılacak. Düve alım desteğine gerçek/tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilir.

çiftçilik

TALEP EDİLEN BELGELER 

1) Başvuru dilekçesi,

2) Başvuru formu,

3) Varsa, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge,

4) Varsa, işletmenin ari/organik niteliğine dair belge.

YARARLANMA ŞARTLARI 

1)Yetiştiricinin işletmesinin TÜRKVET'e kayıt edilmiş olması ve işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekmektedir.

2)Bir işletme; kapasitesini 20 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır.

3)Desteklemeye esas 2020 yılı gebe düve fiyatı 14.000 TL/baş , 8-15 aylık damızlık boş dişi sığır fiyatı 8.000 TL/baş, damızlık gebe manda fiyatı 12.000 TL/baş ve 8-15 aylık damızlık boş dişi manda fiyatı ise 7.000 TL/baş olarak belirlenmiştir.

4)Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin % 40'ı kadar olup, düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın % 40'ından fazla olamaz.

5)Düveler/mandalar; düve/manda düvesi yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri, Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerinden temin edilir.

6)Destek kapsamında alınan düveler/mandalar, mücbir sebepler haricinde 2 yıl süre ile satılamaz. Ölüm ve mecburi kesim sebepleriyle işletmeden ayrılan hayvanların yerine en geç 90 gün içerisinde, Teknik ve Sağlık Şartnamesindeki şartları sağlayan aynı sayıdaki hayvanlar işletmeye konulur.

7)Düvelerin/mandaların iki yıl süreyle satılmama şartı, HAYGEM'den izin alınması koşuluyla işletmenin devri halinde de geçerlidir. İl/ilçe müdürlükleri tarafından yılda en az bir kere olmak üzere düvelerin/mandaların işletmede bulunduğuna ilişkin yerinde kontrol yapılır ve tutanağa bağlanır.

KAPSAMA ALANI 

1)Etçi Irklar; Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belgium Blue

2)Kombine Irklar; Simental (Fleckvieh),Brown Swiss, Mondbeliard

3)Sütçü ırklar; Jersey (Karadeniz Bölgesindeki iller), Holstein

4)Manda olarak belirlenmiştir.

Ayrıntılı bilgi almak isteyen yetiştiriciler, İl/İlçe Tarım ve Orman MüdürlükleriNe müracaat edebilirler.

 
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK