Twitter

ÇİFTÇİNİN ELEKTRİK BORCU 15,4 MİLYON LİRA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin soru önergesine cevap verdi.

Yıldız, "Dicle Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi'nden söz konusu hususlara ilişkin bilgi talep edilmiş olup Bakanlığımıza cevaben iletilen bilgide özetle; 'Diyarbakır ili faaliyet alanı içerisinde tarımsal sulama abone sayısı 2.234'tür. Bu abonelerin 27.01.2015 tarihi itibariyle şirkete 13.063.182 TL anapara ve 2.391.189 TL gecikme faizi olmak üzere toplam 15.454.371 TL borçları bulunmaktadır' denilmektedir. 11.09.2014 tarihinde yayımlanan 6552 sayılı Kanun ile, Elektrik Dağıtım ve Perakende Satış Şirketlerinin özelleştirilmeden önceki TEDAŞ'a yani Kamuya olan Tarımsal Sulama borçları ile Kamu Kuruluşu ve Belediyelere ait borçların ödenebilmesi için büyük bir imkân sağlanmıştır. 30 Kasım 2014 tarihine kadar Bölgesindeki Dağıtım ya da Perakende Şirketine müracaat eden çiftçilerimize, 31 Aralık 2014 tarihine kadar borcunu tek seferde öderse sadece anaparayı ödeyeceği, hiçbir gecikme, ceza ya da faiz ödemeyeceği, 5 yıla kadar vade yapılabileceği ve yıllık sadece % 5 gecikme uygulanacağı şeklinde kolaylık sağlanmıştır. Bununla birlikte, söz konusu Kanun Özelleştirme öncesi TEDAŞ'a Borçlu olan Belediyelerin ve Kamu Kuruluşlarının da borçlarını kapsamaktadır." diye konuştu. 

31 Aralık 2014 tarihine kadar peşin ödeme yapılması durumunda yıllık ortalama yüzde 21 gecikme yerine yıllık ortalama yüzde 7 gecikme uygulanarak borçların ödenebileceği, 36 aya kadar da 2 aylık ödeme periyotları ile 18 eşit taksitle yıllık yüzde 5 gecikme uygulaması ile ödeme yapılabileceğinin düzenlendiğini anlatan Bakan Yıldız, şöyle devam etti: "14.03.2013 tarihli ve 6446 savdı Elektrik Piyasası Kanununun 17'nci maddesinin yedinci fıkrasında 'Belirli bölgelere veya belirli amaçlara yönelik olarak tüketicilerin desteklenmesi amacıyla sübvansiyon yapılması gerektiğinde, sübvansiyon fiyatlara müdahale edilmeksizin yapılır. Sübvansiyonun tutarı ile usul ve esasları ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir ve ilgili kurumun bütçesinden ödenir.' hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde tüketicilere uygulanan bedeller açısından tüketicilerin desteklenmesi amacıyla sübvansiyon yapılmak isteniyor ise; bu sübvansiyonun elektrik faturasındaki fiyatlar değiştirilmeksizin sübvansiyon konusuyla ilgili bakanlığın teklifi ve bu teklif üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yapılması gerekmektedir. Tarımsal sulama da dâhil olmak üzere abone gruplarına göre elektrik tarifeleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun internet sayfasında yer almaktadır."

Bugün
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK