BAĞ SAKLIM GÜVESİNE DİKKAT!

Larvaları tomurcuk, çiçek koruk ve olgun daneleri yemek suretiyle zararlı olurlar. Larva tomurcuk ve çiçek içinde beslenirken salgıladığı ipliklerle tomurcuk ve çiçekleri birbirine bağlayarak salkımları küme haline getirir. Zarara uğrayan tomurcuk ve çiçekler dökülür. Bu nedenle seyrek daneli salkımlar oluşur.

Koruk ve olgun danede larva danenin içinde beslenir. Birden fazla danede yer değiştirerek zararlı olur. Olgun üzümde beslenmede yer değiştirme daha sık olduğundan bir larvanın zarar verdiği dane sayısı bu devrede daha fazladır. Olgun danelerden akan şekerli su saprofit mantarların çoğalmasına neden olur.

Yaş üzüm ambalajlamasında sorun olur. Zarar görmüş üzümlerden yapılan şarapların kalitesi düşük olur. Kelebeğin üst kanatların zemini gri renkte olup üzeri gri-mavi, kahverengi, kızılmısı-sarı ve zeytin yeşili renklerde mozaik gibi işlenmiş görünümdedir. Alt kanatlar açık parlak gri renkte açık sarı, mavi pırıltılı ve saçaklıdır.

Yumurta çok küçük mercimek biçimindedir. İlk bırakıldığında soluk sarı ve yeşil sarı karışımı bir renkte olup şeffaftır. Sonraları renk açılır ve gün ışığında sedef gibi pırıltılıdır. Yeni çıkan larva sarımsı yeşil baş bal rengindedir, hareketlidir. Rahatsız edildiğinde salgıladığı ince bir iplikle kendini yere sarkıtır.

Pupa olmadan önce prepupa devresi geçirir. Aynı kokon içinde pupa olur, kahverengidir. Kışı omca kabukları altında yada diğer korunmuş yerlerde pupa halinde geçirir. Genellikle 2-3 döl verir.

Mücadelesi

Kültürel Önlemler:

Omcayı askıya almak, aralama ve uç almayı omcanın iç kısmını havadar tutacak şekilde yapmak, ot bırakmamak, kış temizliğine önem vermek zararlıyı azaltır.

Biyolojik Mücadele:

Salkım güvesi larvalarına karşı Bacillus thuringiensis Prep.ları önerilmektedir.

Kimyasal Mücadele:

Salkım Güvesi'nin zararlı olduğu bilinen bağ alanlarında üç bağ seçillir. Bu bağ ve civar bağlarda mücadeleyi gerektirecek yoğunluğunun bulunup bulunmadığını belirlemek ve ilaçlama zaman ve sayılarını doğru olarak tesbit etmek için eşeysel çekici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı, yumurta açılımının takibi ve fenolojik kayıtlar gibi yöntemlerden yararlanılmalıdır. Fenelojiye dayalı ilaçlamalarda; birinci ilaçlama tomurcuk çiçek döneminde, ikinci ilaçlama danelerin saçma büyüklüğüne eriştiği koruk döneminde, üçüncü ilaçlama ise olum dönemi başlangıcında yapılmalıdır.

Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:

Etkili Madde Formülasyonu Dozu                                                                                  (100 lt. suya)
Bacillus thuringiensis 32.000 IU/ mg WG                                                                   75 g + 1 kg.şeker
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l EC                                                                                              100 ml
Tebufenozide 240 g/l sc                                                                                                        40 ml
Lambda/Cyhalothrin 50 g/l EC                                                                                              20 ml
Deltamethrin 25 g/l EC                                                                                                          30 ml
Bifenthrin 100 g/l EC                                                                                                             20 ml
Bacillus thuringiensis 16.000 IU/ mg WP                                                                   150 g + 1 kg şeker
Zetaccypermethrin 100 g/l EW                                                                                              20 ml
Methomyl %90 SP                                                                                                                 60 gr.
Indoxacarb 30 % WG                                                                                                         12.5 gr.
Cypermethrin 250 g/l EC                                                                                                       20 ml
Cypermethrin 200 g/l EC                                                                                                       25 ml

tarim.gov.tr
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.