Twitter

AKILLI SAĞLIK KÖYLERİ GELİYOR

Geleceğin sağlık yapıları; permakültür, sürdürülebilirlik, organik tarım gibi kavramların rehberliğinde, rehabilitasyon ve arınma anlayışlarının modern bir dille yorumlandığı merkezler haline geliyor

MuuM tarafından tasarlanan LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam ve Terapi/Arınma Merkezi bu anlayışa uygun nitelikler sunuyor. Merkez, dünyaca ünlü finans ve yaşam dijital platformu Business Insider” tarafından “Geleceğin 33 Harika Yapısı” arasında gösterildi. MuuM kurucu ortakları Y. Mimar Umut İyigün ve Y. Mimar Murat Aksu’dan “bütüncül arınma”yı temel alan geleceğin sağlık yapılarını ve MuuM’un çalışmalarını dinledik:

“Bizce arınma, özgürleşmek anlamına geliyor. Birey, edilgen bir yaşamın getirdiği kötü alışkanlıkları terk ederken, arınmış bir bedende yeni ve yararlı alışkanlıklar edinmeye yönlendirilmelidir. ‘Bütüncül arınma’ kavramı ise bireyin özgürleşmesinin sadece fiziksel veya düşünsel olmadığını, ikisinin bir arada elde edilmesini ifade ediyor. Önümüzdeki yıllarda insanların tıbbi ihtiyaçlarının, büyük ölçüde kentleşmenin getirdiği yeni problemler sonucunda ortaya çıkan düşünsel travmalar ve sonrasında bunların vücuda olan etkilerinin ortadan kaldırılması yönünde olacağını, bilimsel araştırmaların sonucunda öngörmek artık mümkün oldu. Kısacası bütüncül arınmanın, kişilerin hem zihinsel, hem de fiziksel olarak kendilerini doğayla baş başa hissedebilecekleri ortamlar hazırlanarak, bu ortamlarda bakım görmeleriyle sağlanacağını düşünüyoruz.”

Hastaların hızlı iyileşmesi için doğal yaşama alanları

“Özel bir araştırma konusu olarak 2010 senesinden itibaren sağlık yapılarındaki değişimi inceliyoruz. Bunun sadece teknolojiyle açıklanmasının mümkün olmadığını, yapılan araştırmaların sonuçlarından ve güncel projelerden anlayabiliyoruz. Gelecekte sağlık yapılarının tekil bir yapıdan öte bir ortam sunacağını, hastaların daha hızlı iyileşmesi ve bakımı için doğal bir yaşama alanı olarak değerlendirilebileceğini öngörüyoruz. Aynı zamanda verimlilik ve ulaşılabilirlik açısından da ele alındığında, bu yaklaşımın farklı ölçeklerde akıllı sağlık köyleri şeklinde doğal çevreye mafsallanan planlama anlayışını getireceğini umuyoruz.”

Özel sektör rol üstlenebilir

“Türkiye eğer ivmesini bu şekilde korursa, bu tür uygulamaların devlet yerine özel sektör ya da bireysel girişimciler tarafından hayata geçirilmesinin mümkün olacağı düşüncesindeyiz. Projelerin, kamunun elinde bulunan atıl durumdaki doğal dönüşüm alanlarını, doğru, ekonomik ve yapısal modeller çerçevesinde aktive ederek, gelecekteki yaşantının doğal ortamlarla içi içe olması yönündeki tavrı, hem anlayış, hem de maliyet açısından konuya mesafe kazandırabilir. Şu aşamada maliyet unsurundan bahsetmek gerekirse, bunu ekonomik modeller üzerinden konuşmak gerekir. Bu alanların kamudan uzun dönem kiralanabildiğini biliyoruz. İnşa edilecek yapıların yeşil bina konseptinde, doğal ve yerel malzemelerle uygulandığını ve geniş alanların da doğal haliyle kullanıcılar tarafından düzenleneceğini öngörürsek de, yatırım maliyetlerinin korkutucu olmadığını tespit edebiliriz, diye düşünüyoruz. Öte yandan bu tür projelerin üretim, eğitim ve turizm gibi sürdürülebilir modeller üzerinden gelir getiren yapılara/merkezlere dönüştürülmesinin, kabul edilebilir bir maliyet ortaya çıkacağından da bahsedebiliriz.”

Akıllı tasarım ortamına geçiyoruz

“Öncelikle, teknik olarak akıllı bir tasarım ortamına geçiyor olacağız. Yani Bina Bilgi Modellemesi gibi sistemler yardımıyla, tasarımcıların alışkanlıklarından kurtularak, daha bilimsel ve sonuçları yönetilebilir tasarımlar yapılacağını öngörüyoruz. Bunun dışında malzeme ve bina işletme sistemlerinde de, gelişen teknolojinin yardımıyla daha başarılı yapısal işletme modelleri ortaya koyulabilecektir. En önemlisi de, kentsel ölçekte, metropol şehirlerden hızla uzaklaşılarak, yönetebileceğimiz ölçekte ‘akıllı köy’ diyebileceğimiz, sağlıklı, mutlu ve verimli olarak yaşayabileceğimiz ortamlara yönelim olacağını düşünüyoruz.

'Yaşam odaklı çevreler

“MuuM, kurulduğu günden itibaren yaşam odaklı çevreler sloganıyla insana ve doğaya verdiği değeri, tasarım kriterlerinin başına koyarak, bu konulardaki düşüncelerini de projelerinde hayata geçirebildi. Sürdürülebilirliğin tasarım aşamasından itibaren ele alındığı projelerimizde, doğal ışık ve havalandırmayı her zaman ön planda tuttuğumuzu, bunu da enerji etkinliğini arttırmaya yönelik mühendislik çalışmalarıyla ve test edilmiş enerji modelleriyle desteklediğimizi söyleyebiliriz. Bunları yatırımcılara daha projenin ilk aşamalarında sunarak yatırımın verimliğini arttırmak ve doğaya verdiği zararı en aza indirgeme çalışmaları yapmak en önemli önceliklerimiz arasında.”

Balık üretim çiftliğinden, geleceğin sağlık merkezine

Çerkeş arazisi eski bir balık üretme çiftliğiymiş. Bugün ise geleceğin sağlık merkezi özelliklerine sahip. İşte hikayesi: “LÖSEV Doğal Yaşam ve Terapi/Arınma Merkezi'nde, ana plan kapsamında sağlık, eğitim ve konaklama yapılarıyla birlikte, rekreasyon, organik tarım ve hayvancılık için geniş yeşil alanlar oluşturuldu. Bu merkezde, ekolojik-organik tarım yapılması, doğal çevrede var olan biyolojik çeşitliliğin korunması, atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde doğaya geri kazandırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve doğal yaşamın günümüz koşullarında da sürdürülebilmesi ilkelerinin etrafında kurulmuş bir ana strüktür geliştirildi.”

Dünya
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK