Twitter

2018 ÇKS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

2018 Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydını yaptıramayan çiftçiler için müracaat süresi 31 Aralık 2018'a uzatıldı.

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. 30 Haziran tarihinde sona eren o ÇKS başvurularının süresi 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatıldı. 

Üreticilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularını veya kayıt güncellemelerini yapabilmeleri için, istenilen belgelerle birlikte 31 Aralık 2018 tarihine kadar bağlı bulundukları İl / İlçe Müdürlüklerine şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. 

ÇKS başvurusu bulunmayan üreticilerin yıl içerisinde mazot, kimyevi gübre, yem bitkileri, fark ödemesi. vb. gibi tarımsal faaliyetlere ilişkin desteklemelerden yararlanamıyorlar. 

 ÇKS başvurularında, üreticilerin ziraat odalarından "Çiftçi Belgesi" alma zorunluluğu bulunuyor. Üreticilerin 2018 yılı ÇKS başvurusu için il ve ilçe müdürlüklerine ibraz edecekleri çiftçi belgelerinde '2018 ÇKS başvurusu için geçerlidir' ibaresinin yer almasına dikkat edilmelidir

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(6) 2018 üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları 31/12/2018 tarihinde sora erer."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik 30/6/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/5/2014

29012

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/12/2014

                  29221 (Mükerrer)

2-

11/2/2016

29621

3-

15/11/2016

29889

4-

16/12/2017

30272

Resmi Gazete
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.