Twitter

TÜRKİYE`NİN POTANSİYEL ÇIĞ BAŞLAMA BÖLGELERİ BELİRLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, çığ tehlikesi olan Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki 24 ilde c?ıg? haritalama c?alıs?maları gerçekleştirdi.

AA muhabirinin "Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 Yılı Faaliyet Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, Türkiye, sahip olduğu jeolojik, jeomorfolojik ve iklimsel özellikleri nedeniyle can, mal ve ekonomik kayba yol açan doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı ülke konumuna geldi.

 

Ülke, geçmişte meteorolojik karakterli afetlerden daha az etkilenirken, nüfus artışı, insan aktivitesindeki artış, yanlış arazi kullanımı ve benzeri nedenlerin bir sonucu olarak meteorolojik karakterli afetlerden sel, çığ ve heyelana daha fazla maruz kalmaya başladı.

 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü de bu nedenle heyelan kontrol, çıg? kontrolu?, tas? ve kaya yuvarlanmaları kontrol projeleriyle muhtemel riskli bölgelerde can, mal ve tarım arazilerinin korunması amacıyla çalışmalar yapıyor.

 

Kurum, yanlıs? arazi kullanımından kaynaklı meydana gelen heyelan ve sel olaylarında can ve mal kayıplarını daha aza indirmek için heyelan kontrol projelerini hayata geçirdi.

 

Geçen yıl Ankara-Nallıhan Heyelan Duyarlılık Haritası ve C?ankırı-Orta Gu?ldu?rcek Barajı Havzası Heyelan Envanter ve Duyarlılık Haritası hazırlandı.

 

- 4 çıg? kontrol projesi hazırlandı

 

Bakanlık heyelanın yanı sıra can ve mal kayıplarına yol açan çığ olaylarının kontrolü için de çeşitli projeleri uygulamaya aldı.

 

Ulusal Afet Arşivi'ne göre, Türkiye'de 1968'den bu yana 219 c?ıg? felaketi kayıtlara gec?erken, söz konusu olaylarda toplam 20 bine yakın kişi etkilendi.

 

Yas?anan ve yas?anması muhtemel c?ıg? afetlerinin sebebiyet verebileceg?i zararların asgariye indirilmesi amacıyla geçen yıl sonu itibarıyla 4 çıg? kontrol projesi hazırlandı.

 

C?ıg? Kontrolu? Uygulama Projeleri kapsamda, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde C?ıg? Tehlikesinin Deg?erlendirilmesi Projesi, Karaman'da C?ıg? Tehlikesinin Deg?erlendirme Projesi, Bayburt'ta Kavlatan-2 Çıg? Kontrol Projesi ve Erzurum-Ag?rı Karayolu Kar Perdesi Projesi uygulanmaya başlandı.

 

- Topografik analizler yapıldı

 

Jandarma Genel Komutanlıg?ının talebi u?zerine geçen yıl Ordu, Artvin, Giresun, Trabzon, Rize, Ardahan, Kars, Erzurum, Bayburt, Gu?mu?s?hane, Tokat, Sivas, Erzincan, Ig?dır, Batman, Elazıg?, Malatya, Kahramanmaras?, Adana, Adıyaman, Nig?de, Kayseri, Yozgat ve Diyarbakır'da potansiyel c?ıg? başlama bölgeleri haritalama c?alıs?maları yapıldı.

 

C?alıs?malar kapsamında, 5x5 metre c?o?zu?nu?rlu?klu? sayısal yu?kseklik modeli u?zerinde belirtilen alanlarda topografik analizler ve meteorolojik verilerin deg?erlendirmesi gerçekleştirildi.

 

Bu deg?erlendirmeler sonucu potansiyel c?ıg? bas?lama bo?lgelerinin 1/25.000 o?lc?ekli paftalarda go?sterimi sag?landı.

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.