Twitter

TOPRAK BAYRAMI HAFTASI KUTLU OLSUN

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kapsamında her yıl düzenlenen Toprak Bayramı, 11- 17 Haziran tarihleri arasında yurdun her bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, planlı arazi kullanımını sağlamak amacı ile 19 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu; arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, sınıflandırılması, arazi kullanım planlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı yanlış kullanımların önlenmesi ve korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Sınırlı kaynaklarımızdan biri olan toprak, kaybedildiğinde veya bozulmaya uğradığında geri dönüşümü mümkün olmamaktadır. Dünya üzerinde yaşamın sürekliliği bu kaynağın var olmasına bağlıdır bilincinde hareket ederek, daha temiz, sürdürülebilir, sağlıklı, yaşanabilir bir dünyayı devam ettirmek ve gelecek nesillere bırakabilmek amacıyla tüm insanlarımızın Toprak Bayramı Haftası kutlu olsun. 

Tarim.com.tr
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.