Uygulama
Twitter

TOHUMCULUK HİZMETLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA

Tarım ve Orman Bakanlığı, tohumculuk hizmetlerine ilişkin şartları yeniden belirledi. Yönetmelik kapsamındaki başvurular elektronik ortamda da yapılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tohumculuk hizmetlerinde alan kontrolleri ve denetim yetkisi devri başvurularına ilişkin şartları yeniden belirledi. Yönetmelik kapsamındaki başvurular elektronik ortamda da yapılabilecek. Bakanlık tarafından hazırlanan, "Tohumculuk Hizmetlerinde Yetki Devri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, 13 Ocak 2008 tarihli ve 26755 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikte yer alan "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı" ibaresi "Tarım ve Orman Bakanlığı", "özel kontrolör" ibaresi "özel tohumluk kontrolörü" ve "resmi kontrolör" tanımı ise "resmi tohumluk kontrolörü" şeklinde değiştirildi.

Söz konusunu yönetmelik kapsamında yetki devri başvurularında aranan belgeler de güncellendi. Yapılan değişiklikler dahilinde, yetki devrinin gerçekleşmesi için yapılacak iş ve işlemlerle ilgili ücretler, ilgili mevzuat hükümlerine göre hizmeti veren döner sermaye işletmesinin ilgili hesabına peşin olarak yatırılacak. Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurular, ıslak veya elektronik imza ile imzalanarak doldurulan belgelerden oluşan eklerle, fiziki olarak veya elektronik ortamda yapılacak. Söz konusu yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin sunumunda, gerekli altyapının sağlanması halinde başvurular elektronik ortamda alınabilecek. Başka kurum ve kuruluşlar tarafından elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgeler başvuruda bulunan kuruluştan talep edilmeyecek. Söz konusu yönetmeliğin hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK