Twitter

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SEKTÖRE KATKI VERMEYE DEVAM EDECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020'de yürüteceği çalışmalarla tarım sektörü ekonomiye katkı sağlamaya devam edecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020'de yürüteceği çalışmalarla tarım sektörü ekonomiye katkı sağlamaya devam edecek.

Bu çerçevede, bitkisel üretimde kalite ve verimin artırılmasına yönelik adımlar atılacak. Gıda ve yem güvenilirliğinin sağlanması, bitki ve hayvan sağlığının koruması için bağımsız, tarafsız ve şeffaf risk analiz sistemi uygulanacak.

Güvenilir gıda arzının sağlanması, kalıntı sorununun çözülmesi için "Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi" kapsamında biyolojik ve biyoteknik mücadele teşvik edilecek. Türkiye'de en önemli hububat zararlılarından süneye karşı yumurta parazitoitlerinin üretilmesi ve doğaya salımı çalışmaları yapılacak.

BİTKİSEL ÜRETİMDE HASAT DÖNEMİ VE SONRASI KAYIPLARI

Bu çalışmalarla uyumlu olarak bitkisel üretimde hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi, bunların önlenmesi, gereksiz ve hatalı ilaç kullanımının ve kalıntının önüne geçilmesi, doğal dengenin korunması ile sürdürülebilir tarım konularında farkındalık oluşturulacak. Ülkede varlığı bilinen ve bilinmeyen zararlı organizmaların takip ve kontrolü için bitki sağlığı araştırmaları yapılacak, bitki karantinası uygulamalarıyla zararlı organizmaların yayılma riski azaltılacak. Ticareti yapılan bitki ve bitkisel üretim materyallerinin üreticiler ve ithalatçılarca kayıt altına alınarak üretim yerlerinin düzenli kontrol edilebildiği "bitki pasaportu ve operatörlerinin kaydı" çalışmaları etkin yürütülecek.

Bitkisel üretimde hasat dönemi ve sonrası kayıplar azaltılacak, sertifikalı yerli tohumluk üretimi ve kullanımı desteklenerek artırılacak. Üst kademe tohumluklarda sektörle iş birliği yapılarak üretimin artırılması ve ilave destek sağlanmasına, yerli hibrit sebze tohumluğunun geliştirilmesine, sertifikalı fidan üretiminin ve kullanımının artırılmasına ve desteklenmesine devam edilecek.

Tarla ve bahçe bitkilerinde yetiştirme teknikleri ve yeni çeşit geliştirme konularında çalışmalar yürütülecek. Bitkisel üretimde kümelenme, markalaşma, rekabetçilik ve yenilikçilik teşvik edilecek, jeotermal kaynakların seracılıkta kullanımı yaygınlaştırılacak.

İHRACATA KONU ÜRÜNLERE ÖZEL DESTEK

Stratejik tarımsal ürünlerin üretimi havzalara göre planlanarak tarımsal destekler, alan ve ürün temelinde çeşitlendirilecek, üretimde etkinlik, verimlilik ve kalitenin artırılması sağlanacak. İhracat potansiyeli olan hububat-baklagil, yağlı tohumlu bitkiler, dane mısır, zeytin ve zeytin yağında fark ödemesi destekleme ödemelerine devam edilecek.

Zeytin bahçelerinde gençleştirme budaması, pamuk üretiminde kalite ve verimliliğin artırılması, fındıkta alan bazlı gelir ödemesi ve yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği uygulanacak. Meyve, sebze (çay ve fındık hariç), süs bitkisi ve tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan küçük aile işletmelerinin üretimde kalması için küçük aile işletmelerine destekleme ödemesi yapılması çalışmaları sürdürülecek. Üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla mazot, gübre ve toprak analizi desteklemesi yapılacak.

"Bitki Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Araştırmaları Projesi" kapsamında mevcut hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlarla mücadelede başta biyolojik mücadele olmak üzere alternatif mücadele metotlarının kullanılmasına öncelik verilecek. Zirai mücadelede ortaya çıkacak sorunların çözümüne yönelik hazırlanacak projelerle yeni metot, yöntem, ürün ve teknolojiler geliştirilecek.

KIRSAL ALTYAPI PROJELERİNE DESTEK

Toprak ve su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması için çalışmalar yürütülecek. Arazi edindirme çalışmalarıyla işletmelerin arazi büyüklüğü, 'yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne' ulaştırılacak, tarım parsellerinin tarımsal gelir yöntemine göre değeri belirlenecek.

Tarımsal arazi alım satımı ile ipotek gibi işlemlerde tüm alıcı ve satıcıların yararlanabileceği bir veri tabanı oluşturularak tarımsal arazi piyasasının oluşmasına katkı sağlanacaktır. Ülkesel arazi kullanım planlaması yapılacak.

Küçük ölçekli işletmelere alternatif gelir kaynakları oluşturularak kırsal altyapının iyileştirilmesi ve tarım-sanayi entegrasyonunun sağlanması amacıyla ekonomik yatırımlar ve bireysel modern sulama sistemleri desteklenecek.

Bu arada, Zirai Erken Uyarı, Rekolte Tahmin ve Gözlem İstasyon Sistemi ülke düzeyinde yaygınlaştırılacak.

AA
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK