Twitter

TTİP MÜZAKERELERİNİN SON DURUMU

AB Komisyonu, AB ve ABD arasındaki Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı anlaşması müzakerelerinde AB'nin bazı sektörler ile ilgili müzakere durumunu yayımladı.

Müzakere sürecinin saydamlığı ve kaydedilen gelişmelerin paydaşların, AB ülkelerinin bilgisine sunulması ilkesinden hareketle AB Komisyonu tekstil ve giyim, motorlu taşıtlar, farmasötik ürünler, kozmetikler ve kimyasallar ile ilgili müzakere durumunu kamuoyu ile paylaştı.
Yukarıda adı geçen sektörlerde; etiketleme gerekliliklerinde uyum, tüketicinin korunması, ürün güvenliği konuları ile ilgili yaklaşımlarda uyuma gidilmesi, AB ve ABD standartlarının birbirine yaklaşması, ISO standartlarına göre iplik tanımlarının ve testlerin uyumlaştırılması, ürünlerin temizlik ve bakım talimatlarında uyum sağlanması,”AB’de üretilmiştir” ibaresinin kabul edilmesi benimsendi
Çocuk tekstil ürünlerinin müzakerelerinde ortak bir “yanıcılık skalasının” benimsenmesi, kişisel korunma ekipmanları, çocuk tekstil ürünleri,yataklar,tekstil zemin kaplama ürünlerinde teknik gerekliliklerin uyumu kararlaştırıldı.
Farmasötik ürünlerin izin süreçleri üzerinde karşılıklı anlaşmaya varılması, biosimilar (biyobenzer), pediatrik ve jenerik ilaçlarda teknik ek gerekliliklerin uyumlaştırılması,tasarımların uygulanması aşamasıyla ilgili kalite değerlendirmesi ve bilimsel danışma süreçleriyle ilgili ortak çalışma yapılması kararlaştırıldı.
Motorlu taşıtlar konusunda bir tarafın teknik gerekliliklerine uyularak üretilen otomobillerin diğer tarafın teknik gerekliliklerine uygunluğunun tanınması,1998 UNECE anlaşması çerçevesinde AB-ABD işbirliğinin özellikle yeni teknolojiler konusunda güçlendirilmesi benimsendi.
Kimyasal maddeler ve kozmetikler konusunda da bir dizi hususların benimsendiği bildiriliyor.
TTİP Müzakereleri ve Türkiye’ nin Konumu
Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri  Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTİP) adı altında bir ticaret anlaşmasının müzakerelerini uzun süredir sürdürmekteler. Amaç; AB ve ABD’yi tek Pazar haline getirmek.
TTİP müzakerelerinde Türkiye Balkondan gözlemci bile değil.!
AB ve ABD arasındaki TTİP anlaşması imzalandığı süreçte Türkiye henüz AB’ye ortak edilmediği takdirde AB anlaşmasından yararlanacak olan ABD, bir AB ülkesi imiş gibi Türkiye’ye gümrüksüz mal satabilecek iken Türkiye ABD’ye gümrüksüz mal satamayacak.. !!!
Yani TTİP imzalandığı anda AB ülkesi olmayan Türkiye ABD’nin karşılıksız açık pazarı olacak.!
Türkiye ABD’nin açık pazarı olunca neler olacak sadece Tarım Sektörü’ne bir göz atalım.
Mazot ve gübre ucuz olduğu, ABD kendi çiftçisine çok ciddi parasal destek verdiği  için ABD Mısırı, buğdayı , arpayı, soyayı vel hasıl tahılı, yağlı tohumları, pamuğu ucuza üretiyor. Şu an Türkiye’de bu malların ithalinde yüksek gümrük vergisi olduğundan yerli üreticilerimiz korunabiliyor. TTİP anlaşması gerçekleştiği takdirde ABD’ye karşı bu malların ithalindeki gümrük vergileri sıfırlanmış olacak. Bu ürünler Türkiye’ye gümrüksüz girecek. Şaka değil, Mısır,buğday,arpa,soya,tahıl, pamuk üretimi yapılamaz bir Türkiye olacak.!
Türkiye AB’ye ister alınsın,ister alınmasın kendi çiftçisine mazotu ucuzlatmak için mazottaki vergiyi kaldırması gerekmektedir. Küreselleştirilen Türkiye’nin konvansiyonel tarım ürünlerinde Dünya ile rekabet edebilmesi için bu şarttır. Mevcut iktidarın çiftçilerimize mazot desteği adı altında verdiği para gerçekte mazotu ucuzlatmıyor.!
İşte bu durum ve gelişmelerin ışığında Türkiye AB’ye ortak edilmeden TTİP imzalanırsa;
Yani onlar ortak,Türkiye sadece pazar olacak..!

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK