Uygulama
Twitter

PROJE BAŞVURUSU İÇİN SON GÜNLER

Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu konularda, bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçilerle tarımsal sanayicilere aktarılması için uygun görülen Ar-Ge projelerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek sağlanacak. Başvuru tarihi 9 Ekim'de sona eriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, üniversiteler, sivil toplum ve meslek kuruluşları, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri ve özel sektörce hazırlanan projelerin başvuru ve değerlendirme süreçleriyle değerlendirme süreci sonunda desteklenmesine karar verilen projeler Bakanlık Ar-Ge Destek Programı'ndan yararlanacak. Projeler yeni kurulan bir kurul tarafından belirlenecek. Kurul, bakan yardımcısı başkanlığında, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar, Gıda ve Kontrol, Hayvancılık, Balıkçılık ve Su Ürünleri, Bitkisel Üretim ve Tarım Reformu genel müdürlüklerinden birer temsilci, üniversitelerin bahçe bitkileri, bitki koruma, tarla bitkileri, tarım makineleri, tarım ekonomisi, toprak bilimi ve bitki besleme, tarımsal yapılar ve sulama, zootekni, su ürünleri, gıda ve veteriner hekimliği bilim dallarından birer öğretim üyesi ve TÜBİTAK'tan bir temsilci olmak üzere 19 üyeden oluşacak. Kurul, projelere verilen desteğin durdurulması, iptali, proje yürütücüsü veya üniversiteler için yürütücü kurum değişikliği, proje ortağı kurum değişikliği, bütçe artışı, süre uzatımı ve benzeri konularda karar verecek, ödemeleri karara bağlayacak.

PROJELER TAGEM'E İLETİLECEK

Kurul, her yıl belirlediği öncelikli konulara ilişkin proje başvurularının Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) sunulması için, her takvim yılında bir kez çağrıya çıkılacak. Proje formatına uygun şekilde hazırlanan projeler, çağrıda belirtilen süre içerisinde TAGEM'e iletilecek. Desteklenmesine karar verilen projeler, TAGEM'in internet sayfasından ilan edilecek. Destek ödemesi tarımsal destekleme bütçesinden, Ziraat Bankası'nda açılan proje hesabına yapılacak. Proje için başvurular 9 Ekim 2020 saat 18.00'da sona eriyor. Başvuru programı için tıklayınız

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK