Twitter

PATATES ÜRETİCİLERİNİN BEKLEDİĞİ DESTEK GELDİ

Patates siğili hastalığı (Synchytrium Endobioticum) nedeniyle ekim yasağı getirilen alanlarda tavsiye edilen alternatif ürün ekimleri devlet tarafından desteklenecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği, 29 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Patates siğili hastalığı nedeniyle ekim yasağı getirilen alanlarda tavsiye edilen alternatif uygulamaların desteklenmesi amacıyla hazırlanan Tebliğ ile destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşlar belirlenirken, patates siğili hastalığı ile bulaşık alanlarda ve güvenlik kuşağında alternatif ürünleri yetiştiren veya bu alanları nadasa bırakan çiftçilerin desteklenmesi ve çiftçilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Dekara 110 TL destek

Tebliğe göre, 2016 yılından itibaren patates siğili hastalığı (Synchytrium Endobioticum) ile bulaşık alanlarda 3 yıl, alternatif ürün olarak patates ve Solanaceae familyasına ait bitkiler ile toprak parçası taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünleri yetiştiren veya nadas uygulayan çiftçiler ile oluşturulan güvenlik kuşağında 3 yıl patates, tohumluk, fide, fidan dışında diğer tüketim amaçlı alternatif ürünleri yetiştiren ya da nadasa bırakan çiftçiler Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmak şartı ile dekar başına destekleme ödemelerinden yararlanacak. Destekleme ödemesi aynı parsele 3 yılda bir defa ödenecek ve üç yılı kapsayacak ödeme 2016 yılında yapılacak.

Çiftçilere söz konusu esaslar çerçevesinde dekara 110 TL destekleme ödemesi yapılacak.

Destekleme ödeme planı, 2016 yılından itibaren ekim ve dikim ile nadas uygulaması dikkate alınarak, aynı alana üç yılda bir ödeme yapılması esas alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek.

Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler ÇKS kaydını yaptırdıkları il/ilçe müdürlüklerine başvuracaklar. ÇKS kayıt süreleri içerisinde 15/10/2016 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak başvuruların, yılı ve dönemi içerisinde yapılması zorunlu olacak. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Bulaşık alanlarda ve oluşturulan güvenlik kuşağında alternatif ürün ekim/dikimi yapan veya nadas uygulayan çiftçilere yapılacak destekleme uygulaması Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülecek.

Tarımsal Pazarlama
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK