Twitter

KIRSAL KALKINMA PROJE BAŞVURULARINDA GERİ SAYIM

Tarıma dayalı ekonomik yatırımların ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi kapsamında proje başvuruları başladı. Başvuru süresi ise iki ayrı proje dalı için 20 Şubat ve 6 Mart 2021 tarihlerinde sona eriyor.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Proje müracaatlarının başlaması, müracaatların son başvuru tarihinin Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi için 06 Mart 2021, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi için ise 20 Şubat 2021 tarihi olduğu, müracaatların https://edys.tarim.gov.tr adresinden online olarak yapılması, bu kapsamda müracaat eden yatırımcılara proje kapsamında yapmış oldukları yatırımın KDV hariç% 50' sinin hibe olarak geri ödeneceği, yatırımların bitiş tarihinin 30.11.2021 olduğu ile ilgili konular hakkında açıklamalarda bulundu.

çiftçilik

KKYDP KAPSAMINDA EKONOMİK YATIRIMLAR

Tıbbi ve aromatik bitkiler dahil bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması ve paketlenmesine yönelik; yeni tesislerin yapımı, yarım kalmış yatırımların tamamlanması ve faal tesislerin kapasite artırma veya modernizasyonu konularında:
Kırmızı et ve kanatlı eti parçalama ile mamul madde üretim tesisler
Su ürünlerinin işlenmesine yönelik tesisler
Büyük ve küçükbaş hayvanların derilerinin işlenmesine yönelik tesisler
Süt ve süt ürünlerine yönelik yatırımlar tesisler
Arıcılık ürünlerinin işlenmesine yönelik tesisler  
2- Yeni tesis edilecek çelik silo ve soğuk hava deposu yapımı,

3- Modern yeni sera yapımı ile mevcut seraların modernizasyonu veya teknoloji yenilenmesi,

4- Büyük ve küçükbaş hayvancılık, kanatlı (Sadece ticari hindi ve kaz tesisi) ve kültür mantarı yetiştiriciliği sektörlerine yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış tesislerin tamamlanması ve mevcut tesislerin teknoloji yenileme veya modernizasyonu,

5- Büyük ve küçükbaş hayvan kesimhanelerinin faal olanlarına teknoloji yenileme veya modernizasyon, kanatlı kesim haneleri için ise yeni tesis yapımı ile birlikte yarım kalmış tesislerin tamamlanması ve mevcut tesislerin modernizasyon ve teknoloji yenilenmesi,

6- Su ürünleri yetiştiriciliği (Kafes, kafes ağı, kafes bağlantı elemanları, kuş ağı kulesi, ağ yıkama makinaları, kuluçka hane yapımı v.b.),

7- Hayvansal ve bitkisel orjinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

8- Sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin yönetiminde olan basınçlı sulama amacıyla kullanılan tarımsal sulama tesislerinin enerji ihtiyacının karşılanması için güneş ve rüzgâr enerjisi tesisi yapımı da hibe desteklerden faydalanacaktır.

9- Tebliğde yer alan yatırım konularıyla uygunluk gösteren faal tesislerin yenilenebilir enerji üretimi tesisleri hibe kapsamında değerlendirilir.

HİBEYE ESAS TUTARLAR VE ÖDENECEK HİBE MİKTARI 

Yeni tesis için 3.000.000 TL, tamamlama yatırımları için 2.000.000 TL ve modernizasyon veya teknoloji yenileme yatırımları için se 1.500.0000 TL dir. Hibeye esas proje tutarı alt sınırı 250.000 TL olarak tespit edilmiştir. Hibe tutarları hibeye esas proje tutarlarının %50 si şeklinde ödenecektir.

KKYDP KAPSAMINDA ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

1-      Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri (ÇKS veya TÜKAS kaydı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Ayrıca bitkisel ve hayvansal üretim konularından sadece birisi için başvuru yapılabilir.)

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
Çelik silo ve soğuk hava deposu,
Tarımsal sabit yatırımlar, (Ahır, ağıl, kanatlı kesimhanesi, muz veya sebze yetiştirilen örtü altı tesisler, meyve bahçelerinde kuyruk milinden hareketli ; ceviz, zeytin, badem, dut, erik, kayısı, vişne Antep fıstığı vb. ürünler için hasat makinesi, gölgeleme, sisleme, don ve dolu önlemeye yönelik makine ve ekipman, kendi üretimiyle orantılı boylama ve paketleme tesisi, meyve, sebze ve tıbbi aromatik bitkiler için sulama sistemleri)
Kültür mantarı,


YENİLEBİLİR ENERJİ TESİSLERİ 


2-      Arıcılık ve Arı ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlenmesine Yönelik Tesisler (Sadece arıcılık için proje başvurusunda bulunan yatırımcı en az bir yıldır Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge sunmalıdır.)

Bal ve diğer arı ürünleri üretimine yönelik 30 ile 500 kovan aralığındaki işletmeler,
Ana arı üretimine yönelik yatırımlar,
Bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik tesisler
200 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için güneş enerji sistemi, arıcı barakası veya karavanı alımı,
100 adet ve daha fazla arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; güneş enerji sistemi, çiftleştirme kovanı veya kutusu (en az 1000 adet) ve arıcı barakası veya karavanı alımı,
Bakanlıktan bambus arısı ön izinli veya izinli bambus arısı yetiştiricileri için bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman alımı ile diğer yatırım giderleri
3-      Bilişim sistemleri ve Eğitim Yatırımları (Akıllı tarım uygulamaları)

Mevcut tesislerin gübre ve ilaç gibi kimyasal giderlerinin azaltılması, çevre kirliliğinin azaltılması, yüksek miktarda ve kaliteli ürün sağlanması, işletme ve yetiştiricilik kararları için daha etkin bir bilgi akışının sağlanması, tarımda kayıt düzeninin oluşturulması ve çiftlik bilgi yönetimi konularındaki yatırımlar

4-      El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünlere Yönelik Yatırımlar (Kooperatifler, birlikler ve gerçek kişiler başvurabilir)

Zanaatkârlık işleri ile ilgili tesisler ile katma değerli ürünler (sabun, gül suyu vb. gıda olmayan ürünlerin işlenmesi)

5-      İpek Böceği Yetiştiriciliği Tesisleri

6-      Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisleri

7-      Makine Parkları (Sadece tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler)

8-      Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları (havalandırılması, işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması)
Yatırımlar kırsal alan veya kırsal mahallede olmalıdır, Ayrıca tarım dışı sektörlerde ekonomik faaliyeti olan ve proje sunan gerçek kişilerin kırsal alanda veya kırsal mahallede yaşıyor olmaları gerekir.

Başvuru bitiş tarihi: 20.02.2021

Hibeye esas tutar alt sınırı:  20.0000 TL
Hibeye esas tutar üst sınırı: 500.000 TL

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK